Svar på klimatremiss

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Prioritering av trafik. Klicka för större Cykelfrämjandets göteborgskrets svarar idag på stadens klimatprogram som är ute på remiss. Cykelfrämjandet anser att cykeln behövs för att uppnå stadens klimat- och miljömål. … Läs mer

Remissvar Linbana över älven 2021

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Vi har nu skickat in remissvar på Åtgärdsvalstudie linbana över älven 2021 (Länk). Vårt svar på remissen finner ni nedan. Cykelfrämjandet Göteborgs remissvar Linbana över älven 2021 Cykelfrämjandet arbetar med … Läs mer