Inlämnat remissvar Hönedalsvägen – Östra Kaserngatan

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

Hönedalsvägen - Östra Kaserngatan utformningsförslag
Skiss visande utformningsförslag enligt Cykelfrämjandet Kristianstad för ombyggnad av Hönedalsvägen - Östra Kaserngatan

Kristianstads kommun avser att förbättra förutsättningarna för cykling på sträckan Hönedalsvägen – Östra Kaserngatan, mellan Snapphanevägen och Kanalgatan. I detta arbete har man bett konsultföretaget Ramböll ta fram olika förslag på utformning. Cykelfrämjandet Kristianstad fick frågan om vi vill lämna synpunkter på Rambölls förslag.

Vi har gjort besök på platsen, studerat gatans förutsättningar och har sammanställt våra synpunkter i ett remissvar, som finns i den länkade PDF-filen nedan.

Remissvar Hönedalsvägen (pdf, 1,2 MB)

Dela!