Uppsalas farligaste korsning

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Den överlägset farligaste korsningen för cyklister i Uppsala är Carolinabacken-Nedre Slottsgatan. Av 22 polisrapporterade olyckor 2003-2012 var cykel inblandade i 14 olyckor och av 5 med allvarlig personskada var cyklister inblandade i alla. Vi antar att det oftast var ett motorfordon inblandat i de polisrapporterade olyckorna.

Detta trots att Carolinabacken inte är nåt större cykelstråk. Detta måste naturligtvis åtgärdas. I sin översyn av trafikregleringen i kvarteren kring Trädgårdsgatan valde kommunen alternativet att plocka bort så många cyklister som möjligt från Carolinabacken och istället leda in dem i Slottsbacken bland fotgängarna. Man ska alltså flytta på offren. Att leda cykeltrafiken in bland fotgängare i Slottsbacken, där farten blir nästan lika hög, är inte att skydda varken cyklister eller fotgängare, bara att bevara motorfordonens framkomlighet. Underlaget är dessutom farligare i parken med rullgrus, löv snö och is, medan Carolinabacken har markvärme.

Ofta beskylls olyckor mellan motorfordon och cyklister på att cyklister inte respekterar trafik eller att de kommer från ingenstans. När det gäller cyklister nerför Carolinabacken har alla inblandade motorfordon väjningsplikt – både de som kommer från Nedre Slottsgatan och de som kommer från stan på Drottninggatan och ska svänga in på Nedre Slottsgatan. Det kan tilläggas att korsningen Slottsgränd-Nedre Slottsgatan, där cyklisterna har väjningsplikt, sker avsevärt färre olyckor trots att cykeltrafiken är betydligt större.

Naturligtvis är det inga bilförare som med berått mod kör ut fram en cyklist. Studier visar att det är så att man tittar efter vad man förväntar sig ska komma. Förväntar man sig bilar och bussar så tittar man efter dem. Då kan det till och med bli så att man kan titta rakt igenom en cyklist. Ofta får man rådet som cyklist att söka ögonkontakt med bilföraren. Brittiska West Midlandpolisen avråder från det – titta istället på bilens hjul.

Pröva själv denna test

Cykelfrämjandet förslår

  • att motortrafiken på Nedre Slottsgatan enkelriktas, så att ingen kör ut i korsningen. Det skulle dessutom öka säkerheten för barnen på skolan på samma gata.
  • att gång- och cykelbanan i Slottsbacken byggs om så fotgängare och cyklister separeras samt att smältvatten inte rinner in på vare sig gångbanan eller cykelbanan.

Dela!