Gör dina förslag till en bättre stad – Kom med i Cykelfrämjandets studiecirkel

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Uppsala kommun lägger ner stora pengar på förbättringar av gångcykelbanorna. Men när ytan är knapp och prioriteringar nödvändiga kommer cyklister och fotgängare till korta.

Det är dags att ge konkreta alternativ till dagens trafikmiljö. Du kan arbeta fram ditt förslag tillsammans med andra i Cykelfrämjandets studiecirkel. Du behöver inte alls vara trafikplanerare, ingenjör eller samhällsvetare. Det finns redan gjorda lösningar att stödja sig på som intresserad lekman.

Talande bakgrund för valannons 2018, ur UNT 23 april. Beskuren. 

Cirkeldeltagarna får en orienterade inledning om vilka möjligheter som finns och inspirerande exempel. Under arbetets gång tar vi stöd från litteratur och manualer.

Cirkeln ger dig chans att ge konkreta alternativ till dagens trafikmiljö.
Till exempel Dragarbrunnsgatan, Östra Ågatan, Västra Ågatan, S:t Olofsgatan, S:t Persgatan, Gottsunda centrum, Gränby centrum, snabbcykelled till Arenastaden, cykelbanor, korsningar, parkeringar, Stora torget, vad du vill.

Tänk globalt – agera lokalt!

Tider: måndagar 7 maj – 11 juni, sex tillfällen.
Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2B
Anmälan: uppsala@cykelframjandet.se

Inspirationsfilmer från två städer i Uppsalas storlek. Kan de, kan Uppsala.
Groningen – The world’s cycling city
Nijmegen: The city that tamed cars so people can walk & bike where they please

Dela!