Gör Sävja cykelbana världsunik

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

När cykelbanan mellan Sävja-Nåntuna och staden rustas upp kan den på ett enkelt sätt bli världsunik. Den kan bli världens enda medvindsbana genom att ha en vindskyddad bana och en parallell oskyddad bana.
Sävjaborna kan både ha kakan och äta den! Det är både mervärde och ”Världsklass Uppsala”.

Motvinden på Kungsängen kan få en del att tappa sugen. Vindskydd av vackra buskage kan öka motivationen att välja cykeln till stan.

Sävjabanan över Kungsängsfältet må vara platt, men en motvind på fyra sekundmeter motsvarar en uppförsbacke som lutar fyra procent. Vindskyddande planteringar behövs. Men det finns ingen anledning att försaka medvinden! En del av den extremt breda väg 255 (12 meter) kan tas i anspråk som medvindsbana. Inte ens i det platta blåsiga Holland finns något sådant.


Delvis går cykelbanan redan nedanför 255:an. Det gör att vindskyddande planteringar inte hindrar medvinden för dem som cyklar uppe på vägens medvindsbana.

Allt fler Sävjabor cyklar. Cykeln är det överlägset mest hållbara fordonet – och samtidigt billigast på alla sätt att räkna och Sävjabornas resor sker allt mer per cykel. Andelen har fördubblats från 7 till 16 procent av alla resor enligt kommunens mätningar. Tre saker kan öka cykelns reseandel ytterligare:

  • Den nya Vindbron nästa år
  • Ökande efterfrågan på elassisterade cyklar. Med en sådan når boende i Sävja och Nåntuna centrum på en kvart.
  • En vindskyddad cykelbana över fältet med medvind.


Med en delvis nedgrävd cykelbana blir också anslutningen till tunneln under 255:an trafiksäker. Ramperna till tunnelmynningen försvinner.

Det är dags att kommunen skaffar en konkret målsättning för cykelns reseandel. 25 procent 2020 torde vara realistiskt mål för Sävjaborna.

Vinden kommer oftast från syd och sydväst. Men vinden från nord och nordväst är också betydande. cykelbanans riktning i orange.

Motvinden är betydande på Kungsängen. Över 40 procent av resorna sker i någon form av motvind, medan en fjärdedel av resorna har medvind. Resten är ren sidvind eller stiltje. Med cirka 4 sekundmeters motvind blir färden över fältet runt två minuter långsammare färd. Om motvinden försvinner med vindskyddad plantering får man alltså en extrem tidsvinst! Skyltar i bägge ändar kan visa vilken bana som är lämplig att välja. Man kan jämföra med investeringarna i kollektivtrafik där tiotals miljoner läggs på att åstadkomma sekundvinster med särskilda bussfält, trafikljus och bussprioritering vid trafikljus.

Regeringen vill uttryckligen stödja innovativa projekt. Ett projekt som ger tidsvinster på uppemot två minuter i respektive riktning för cykeltrafik är världsunikt. Det är som att bygga en nerförsbacke åt bägge håll.

Insändare i Uppsalatidningen
8 december 2016

 

 Se även  Sävjabanan – ny supercykelväg, 28 september 2016

 

 

 

 

 

 

 

Dela!