Den oavsiktliga succén – ett cykelgarage liksom!

UppsalakretsenAnalys, Förslag, Nyheter, Uppsalakretsen


Byggandet av ”Juvelen” i korsningen Stationsgatan och Strandbodgatan har helt utan avsikt pekat på lösningen av tre problem – för innerstadstrafiken, Resecentrum och cykelgarage. Hur gick det till?

 

Nya Resecentrum är inte så nytt längre. Det löste många problem, men nya skapas i takt med utvecklingen. Kapaciteten för att transportera dit folk som ska med tåget sägs inte räcka till.  Samtidigt är den södra entréns kapacitet försummad, miljön förslummad och garanterat ogästvänlig by design. Ett cykelgarage har planerats lika länge, utan att komma till stånd. Genomfartstrafiken i stadskärnan bör begränsas.

Men! Bygget av ”Juvelen” löser i alla fall tillfälligt de problemen. I samband med anläggandet av det nya Resecentrum breddades Strandbodgatan till en fyrfilig huvudled i stadskärnan. Uppsala läns enda sexfiliga bilväg sedan 70-talet finns på Råbyleden på andra sidan centrum. Under byggandet av ”Juvelen” behövs gång- och cykelbanan tas i anspråk. Den har i sin tur fått ta ett av de två körfälten i anspråk.

Resecentrum Cyklar parkerade vid södra entrénPlötsligt har det blivit plats att parkera cykeln vid Resecentrums södra entré. Skylten visar att behovet funnits där tidigare, men inte utrymmet. Utrymmet har prioriterats för motortrafikleden.

Hux flux I: Uppsalas cyklister har fått en antydan till ett cykelgarage – åtminstone en delvis väderskyddad parkering. I ett par år har Cykelfrämjandet föreslagit att kommunen skulle pröva med att ta en bilrad i Centralgaraget i anspråk för cyklar med särskilt skyddsvärde. Det vill säga, för pendlare som har sådana cyklar att de är villiga att betala för att få ha dem inlåsta, lika torrt och ljust som bilarna – och bara 40 steg från rulltrappan till perrongerna. Uppsala kommuns eget parkeringsbolag har varit intresserade. En bilrekonditionering verkar ge mer pengar.

Hux flux II: Utnyttjandet av Resecentrums södra entré har ökat. Trots den fruktansvärda miljön med mörker, gråa ytor och buller, väljer folk den entrén. Helt enkelt för att den är snabbast.

Hux flux III: Motortrafiken påverkas knappt alls. Det visar sig att kön ytterst sällan berör enkelfilen. Man kan alltså ta överskottsutrymmet för motorfordon och ge till människorna.

Ett körfält är avstängt under järnvägen. Det hindrar så gott som ingen att komma fram till höger svängfält. Det ser ut som om hela svängfältet kan tas bort.

Parkera schyst-lapp på styre
Kommunen lappar ihärdigt cyklar och påstår felaktigt att de står i vägen fotgängarna.

Avrivna Parkera schystlappar samlas på markenFlitigt lappat.

Man brukar säga att den första reaktionen vid ett systemskifte är att försöka göra mer av samma som tidigare och om det går dåligt – förstärka med regler och straff. Nästa steg är att göra både det nya och det gamla, att både äta kakan och ha den kvar. Först i det tredje steget har man gått över till det nya paradigmet.

När Uppsala ska minska biltrafiken och öka andelen resor med hållbara transporter, särskilt i innerstaden, visar Juvelenbygget en oavsiktlig möjlighet. Kanske, kanske har motortrafiken i minskat i och med att en körfil har försvunnit. Om den inte har gjort det, så kostar det motortrafiken inget att permanenta dagens lösning.

PS: För tillfället är även ett körfält avstängt åt andra hållet på Strandbodgatan under järnvägen. Inte heller det vållar några som helst hinder för motortrafiken.

Bara ett körfält i taget från vardera håll kan köra in på Strandbodgatan under järnvägen
Endast ett körfält i taget släpps in på Strandbodgatan under järnvägen. Ingen lider av att ett körfält ges till bättre behövande.

Situationen blir, helt opåkallat, som när man stängde av Broadway vid Times Square på Manhattan. Den blev en gigantisk succé. Olyckor minskade, fler människor besökte platsen, handeln ökade och till med trafiken flöt bättre. Man prövar med blomsterurnor, strandstolar, färg – eller med tillfällig avstängning. I dag är Times Square permanent en plats för gående. Funkar det, så permanentar man.

Cykelfrämjandet föreslår:

  1. Ta bort TVÅ motorkörfält och satsa på Resecentrums södra entré!
    Bra för gående från Fålhagen, Kungsängen och gamla Slottsfabriken, men framför allt för cyklister från hela södra (Sävja, Gottsunda/Sunnersta, Eriksberg/Norby och Ulleråker) och sydöstra Uppsala (Slavsta, Fålhagen och södra Årsta) samt arbetande i Boländerna och Fyrislund!
  2. Pröva först med att göra bilkörfältet till cykelväg permanent. Gångvägen kan behållas orörd.
  3. Ordna cykelställ för högre kapacitet. Tvåvånings cykelställ vid behov.
  4. Sätt regnskydd där det behövs.
  5. Om det visar sig vara rätt: Ordna en bättre och trevliga miljö. Lika ljus och tyst som Centralgaragets bilparkering.
  6. Och ge svängfältet vid kafferosteriet till dem som behöver det bättre: gående och cyklister. De ska ju prioriteras i innerstaden, enligt innerstadsstrategin.

Dela!