Cykelbanan på väg 600 och anslutningar

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelfrämjandet har gett synpunkter på väg 600:s cykelbanas anslutningar till det kommunal cykelnätet.

 

Anslutning till Uppsala centralt

Väg 600:s och dess cykellbanas anslutning till BärbyledenCykelfrämjandet vill att cykelbanan ska gå ända fram till Bärbyleden och ansluta till befintlig cykelbana, såsom anges på Trafikverkets illustration och typritning. Det ger valmöjligheter för cyklister att korsningsfritt fortsätta åt väster eller öster.

Anslutning till Bärby hage

Korsningen Väg 600 och Ärnavägen till flygflottiljen. förslag till ny dragning av cykelbanan
Idag är övergången för fotgängare och placerad på fel sida. Den bör flyttas till söder om korsningen.

Anslutning till cykelbana till Uva kvarn

Korsning väg 600 och cykelbana till Ulva vid FyrisånCykelfrämjandet förordar att cykelbanan mellan väg 600 och Ulva kvarn ansluter till väg 600 vid busshållplatsen nära ån. Cykelbanan mellan Gamla Uppsala och Ulva kvarn bör beaktas vid anläggningen av cykelbanan längs väg 600.

Bilderna är från Uppsala–Björklinge granskningshandling illustration typritning 

Dela!