Påverka cykelbanorna till Ulva och till Lövstalöt!

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Två nya cykelvägar planeras och nu finns möjligheter att påverka. Kom med på tur, så synar vi möjligheterna.

 

Väg 600 – cykelbanan till Ulva, Lövstalöt och vidare till Björklinge

Kom med och syna vägalternativen för hur cykelbanan från Lövstalöt längs väg 600 (gamla E4:an) ska ansluta till Uppsala tätort. Hur ska anslutningen se ut till Bärby hage? Hur är lämpligaste dragningen fram till Bärbyleden och Tuna Backar/Svartbäcken? Bör anslutningarna rustas upp?

Väg 600 och avtagsvägen till flygflottiljen, brandstationen och Bärby hage.

 

Väg 600 och Bärbyleden. Cykelbanan ansluter till befintlig cykelbana mellan Bärby hage och Röboåsen.

Gamla Uppsala-Ulva
– njutvägen till Ulva kvarn

Gamla järnvägen genom Gamla Uppsala ska bli gång- och cykelbana. Den ska förlängas till väg 600, men hur? Från gamla järnvägsövergången runt kyrkan och via Storvad eller längs vägen ut till väg 600:s bro över Fyrisån finns flera alternativ.

Blå linje är snabbcykelvägen längs Vattholmavägen.
Grön linje är den gamla banvallen som ska bli gång- och cykelbana.
Rosa linje är en planerad cykelväg till Ulva kvarn.

Vi träffas torsdag 6 juli kl 18.30 vid norra änden av cykeltunneln under Bärbyleden vid Domarringens skola. Norra tunneländen!

Cykelfrämjandet

Dela!