Uppsala är en bilstad – där många cyklar

UppsalakretsenAnalys, Förslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Trots alla satsningar på cykling är det cyklingen som får vika undan när prioriteringen gäller cykel, buss och bil. Då drar cyklingen det kortaste strået – och fotgängarna får cyklisterna omkring sig.

Men i tätorten är cykling överlägset. Snabbare än buss, flexiblare än bil. Hälsosammare för cyklisten och för omgivningen, bullrar inte, billigare både i investering och drift, inga partiklar och inga dödas. I tätorten sker de flesta resorna per cykel.

Det mesta av biltrafiken skulle försvinna om man tog bort genomfartsmöjligheterna genom centrum och bostadsområden samt förbi skolor och förskolor. Bilisten får tillträde till staden, men som gäst och uppför sig därefter. Gatorna blir trygga att cykla på och gammal som ung kan på egen hand tryggt cykla över hela staden.

Den här filmen visar att vi har redan holländska siffror i vissa av Uppsalas stadsdelar, när det gäller cyklingens andel av alla resesätt, men att dagens trafikpolitik ändå prioriterar gaturummet åt motortrafiken.

Källa: Uppsala resvaneundersökning 2015

Dela!