Bättre cykellösning vid polishuset

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Förslag från Cykelfrämjandet till nämnden

2015-05-04
Till
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Uppsala kommun
753 75 Uppsala

Bättre cykellösning vid Polishuset 

Under byggtiden

Farligt och trångt – men orubbade bilfiler

När husbygget Metropolitan mittemot polishuset nu startat har kommunen byggt en provisorisk lösning under de två år som tunneln under Luthagsbron är avstängd. Endast den smala mittrefugen har upplåtits till cyklisterna och fotgängarna – medan motortrafikens sex filer på Råbyvägen är orubbade. Mittrefugen är mycket smal och trafikföringen skapar kaos, irritation och frustration för cyklister och gående – och är trafikfarlig.

Övergången vid polishuset sedd från luften
Bild 1: Övergången är för smal och fel utformad – cyklister kan inte mötas. Gör refugen bredare genom att stänga av en av bilfilerna. Bredda även cykeldelen av överfarten så att cyklister kan mötas utan att krocka med fotgängarna. Foto: Johnny Sjöö

Lika många cyklister som bilister i rusningstrafiken

Faktum är att minst lika många oskyddade trafikanter som motorfordon nu använder trafikplatsen vid polishuset för att färdas mellan Svartbäcken och centrum under rusningstrafik. Detta trots att många cyklister nu har valt att cykla en annan väg när tunneln stängts. Vi ställde oss och räknade: Under en halvtimme en vardagsmorgon passerade 149 cyklister och 45 fotgängare (summa 194) Råbyvägen på väg söderut från Svartbäcksgatan. Samtidigt färdades 151 bilar och 21 bussar (summa 172) söderut på Svartbäcksgatan eller österut in på Råbyvägen mot rondellen. Samma storleksförhållande gällde i omvänd riktning på sena eftermiddagen.

Provisoriet fungerar inte

1 Övergången är för smal. Den klarar inte att hantera mötande cykeltrafik, som samlats upp av trafikljuset på bägge sidor och därför möts klungvis.

2 Refugen är felaktigt utformad. Det är omöjligt att mötas på refugen om man följer markeringarna: Cykelbanan är bara 1,8 meter bred på refugen.

3 För kort tid med grönt ljus. Det är långt ifrån alla som hinner gå över alla sex körfiler under intervallet av 18 sekunder som det är grönt. Är man lite sen fastnar man på mittrefugen och får vänta på nästa grönljus.

4 När cyklisterna väl kommit över Råbyvägen och fortsätter mot centrum i klunga, eftersom man samlats vid trafikljuset, ska man från vänster ta sig in på Svartbäcksgatans högersida, samtidigt som det kommer bilar bakifrån (se bild 2 nedan).

Den dåliga lösningen gör att människor söker andra alternativ. Man cyklar på gångdelen, man går på cykeldelen, man cyklar och går mot rött, man väljer att cykla i biltrafikens körfält, man använder byggets tillträdesväg.

FrVanster-InPaSvartbacksg
Bild 2: Efter överfarten måste cyklisterna korsa biltrafiken på Svartbäcksgatan. Foto: Torbjörn Albért.

Cykelfrämjandets förslag till förbättring är enkla och genomförbara

1 Utöka mittrefugen genom att använda ett av de tre bilkörfälten österut som ligger närmast refugen. Då kan man göra övergången rak och cyklisterna kan mötas. Se bild 3.

2 Bredda cykelbanan så att den dubbelriktade cykeltrafiken på detta huvudcykelstråk kan mötas i ett flöde – inte klungvis.

3 Stäng infarten för bilar söderut till Svartbäcksgatan efter Luthagsbron. Den gatdelen är huvudcykelled för Svartbäcksstråket och bör inte ha inkommande biltrafik bakifrån.

4 Förbättra och tydliggör omledningen av gång- och cykeltrafiken på Svartbäcksgatan norr om byggplatsen.

Bild 3: Förslag att ta ett körfält i anspråk till refug för cyklister och fotgängare. Montage

Bättre permanent cykellösning

När husbygget Metropolitan mittemot polishuset sedan står klart har kommunen skapat en försämrad gång- och cykeltunnel under Luthagsbron. Gör en bättre permanent lösning för det färdiga bygget. Vi hjälper gärna till med förslag! Det vore bedrövligt om konstruktionen, när den är klar om två år, skulle försämra möjligheterna för cyklister och gående att ta sig under Luthagsbron. Det rimmar illa med kommunens fina ambitioner för Uppsala som cykelstad.

Cykelfrämjandet i Uppsala
Björn Engström
Ordförande

Dela!