Remissvar från Cykelfrämjandet

Som del i vårt politiska påverkansarbete besvarar Cykelfrämjandet regelbundet utredningar och förslag som skickas ut på remiss av regering och myndigheter. Genom att besvara remisser kan vi dela med oss av våra synpunkter och erfarenheter och på så sätt påverka politiken i en mer cykelvänlig riktning. Här kan du ta del av besvarade remisser från de senaste åren.

Ju fler vi är desto mer kan vi göra!

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö. Genom våra medlemmars engagemang, vår verksamhet och vårt politiska påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå har vi som mål att skapa ett bättre och grönare Cykelsverige.  Ju fler vi är desto mer kan vi göra – ditt medlemskap är viktigt!