Yttrande om Kronandalen

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Vi har trots kort tidsfrist lämnat yttrande till Luleå Kommun med våra synpunkter på programmet för den nya stadsdelen Kronandalen. Yttrandet återfinns på vår sida Yttranden och Rapporter och programmets olika … Läs mer

Funktionskontroll med kommunens politiker

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Onsdagen den 9 september visade Cykelfrämjandet för politiker från Luleå Kommun hur vi genomför funktionskontroller av cykelvägar. Demonstrationen genomfördes på Björkskatastråket där cyklingen har särskilt stor potential då restiden till … Läs mer

Funktionskontroller i Luleå

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Under 2013 och 2014 har funktionskontroller genomförts av flera viktiga cykelstråk i Luleå. Resultaten har sammanställts i rapporter som nu även finns tillgängliga på sidan Publikationer.

Nyheter fram till juni 2015

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Här återfinns nyheter publicerade före bytet till vår nya hemsideplattform i juni 2015. Cykelfrämjandets cykelturer sommaren 2014 Under sommaren 2014 kommer cykelfrämjandet i Norrbotten att anordna fyra stycken cykelturer. En … Läs mer