Låna lastcykel

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Bli medlem i Cykelfrämjandet, från 75 till 275 kr/år så kan du utan kostnad låna vår lastcykel som har elassistans. Du rymmer 4 barn i den. Eller varför inte flytta … Läs mer

Yttrande om Kronandalen

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Vi har trots kort tidsfrist lämnat yttrande till Luleå Kommun med våra synpunkter på programmet för den nya stadsdelen Kronandalen. Yttrandet återfinns på vår sida Yttranden och Rapporter och programmets olika … Läs mer

Funktionskontroll med kommunens politiker

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Onsdagen den 9 september visade Cykelfrämjandet för politiker från Luleå Kommun hur vi genomför funktionskontroller av cykelvägar. Demonstrationen genomfördes på Björkskatastråket där cyklingen har särskilt stor potential då restiden till … Läs mer

Funktionskontroller i Luleå

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Under 2013 och 2014 har funktionskontroller genomförts av flera viktiga cykelstråk i Luleå. Resultaten har sammanställts i rapporter som nu även finns tillgängliga på sidan Publikationer.