Yttrande om Kronandalen

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Vi har trots kort tidsfrist lämnat yttrande till Luleå Kommun med våra synpunkter på programmet för den nya stadsdelen Kronandalen. Yttrandet återfinns på vår sida Yttranden och Rapporter och programmets olika delar återfinns på kommunens hemsida. Utformingen av denna stadsdel har stor betydelse för framtida färdmedelsval inte bara för de boende i området utan även i kringliggande områdena som kan passera genom Kronandalen. Vi ser inte att kommunen tillvaratagit de möjligheter som erbjuds i Kronandalen för att komma närmare sitt mål att bli Sveriges cykelstad nummer ett. Vi hoppas att kommunen ser över detta och ger återkoppling på våra synpunkter.

Gå till Yttranden och Rapporter

Dela!