Yttrande om Luleå Kommuns förslag till ny P-norm

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Cykelfrämjandet Norrbotten har lämnat yttrande rörande kommunens förslag till ny parkerings-norm. Det är positivt att normen för antalet parkeringsplatser för bil minskar och och normer för cykelparkering införs. Förslaget avspeglar dock inte kommunens uttalade ambition om att bli Sveriges bästa cykelstad. Vi föreslår en rad ändringar i vårt yttrande som ni hittar här.

Dela!