Nyheter fram till juni 2015

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Här återfinns nyheter publicerade före bytet till vår nya hemsideplattform i juni 2015.

Cykelfrämjandets cykelturer sommaren 2014
Under sommaren 2014 kommer cykelfrämjandet i Norrbotten att anordna fyra stycken cykelturer. En liten förnyad version av konst från hoj kommer även att genomföras. Klicka här för att se datum, klockslag och vart de olika turerna går. Välkomna!

Plan saknas för säker cykling till skolorna i Sverige och Norrbotten
I en undersökning från Cykelfrämjandet framkommer att endast en tredjedel av de svarande kommunerna har en strategi för hur föräldrar och barn ska kunna cykla säkert till skolan. Detta kan delvis förklara varför trenden att fler föräldrar skjutsar sina barn med bil inte bryts. Klicka här för att läsa om undersökningen i Sverige och klicka här för att läsa om situationen i Norrbotten.

Ny rapport – Funktionskontroll av Björkskatastråket
Cykelvägar av hög standard är viktigt för att få fler personer att cykla. Med anledning av detta så har Cykelfrämjandets lokalavdelning i Norrbotten utfört en funktionskontroll av ett cykelstråk i Luleå. Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

Vetenskapslunch – Till cykel och fots, förflyttning i staden
Charlotta Johansson, universitetslektor i Trafikteknik vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur man kan planera för att vi ska gå och cykla i större utsträckning och hur vi kan arbeta systematiskt med att förbättra för gång- och cykeltrafiken i stadsplanering och trafiklanering.
Tid och plats: 19 mars 2014, kl. 12:00 – 13:00 i Vetenskapens hus. Klicka här för att läsa mer om detta.

Luleå, årets cykelstad 2016?
Under torsdag förmiddag träffade representanter från tekniska förvaltningen, Cykelfrämjandet och tekniska nämnden media.
— Det är dags att höja ambitionsnivån för Luleås cykeltrafik. Luleå ska bli bäst i Sverige och målet är att vi ska få priset som Årets cykelstad senast 2016, sade Lenita Ericson, ordförande i tekniska nämnden. Klicka här för att läsa mer om detta.

Dela!