Yttrande om bro över Kalix Älv

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen

Vårt yttrande om Trafikverkets planer för bro över Kailx Älv finns nu att läsa på sidan Yttranden och Rapporter.

Dela!