Yttrande – tummen ner för Trekantens detaljplan

NorrbottenskretsenNorrbottenskretsen, Okategoriserade

Vi har lämat in ett yttrande där vi är mycket kritiska då kommunens ambition är att de fyra cykelpassager som finns för att som cyklist korsa Skeppsbrogatan, Namnlösa gatan, Magasinsgatan eller Smedjegatan  kommer att ersättas med bara övergångsställen.

På övergångsställen får cyklister cykla men då har cyklisten väjningsplikt mot både gående och biltrafik. Om cyklisten vill få företräde före bilar måste de hoppa av cykeln och bli gående. Den som går har företräde. Om kommunen gör verklighet av detta har de helt olika syn på behovet av framkomlighet mellan en som går och cyklar.

Var försvann Vision 2040?

Detta är den målbild som kommunen har för hur Luleå ser ut år 2040. Då är vi 20000 fler och har kommit upp till 100000 innevånare. Andelen som går, cyklar eller åker buss har ökat kraftigt från idag. Trafikutredningen ger stöd att det går att minska biltrafikens framkomlighet genom färre körfält. Men om cyklande ökar men än 50 % blir det en tydligare påverkan på biltrafikens framkomlighet.

Men det finns ingen uppgift på från vilket nuläge som cyklandet ökar. I de första trafikutredningen hade de räknat med en ökning på en cyklist per år under 18 år! Både detta och 50 % kan knappast vara det Vision 2040 har som ambition. Trafikverket redovisade i en utredning 2016 att gång och cykel skulle behöva öka med över 300 % till 2030 för att Luleå skulle bidra till klimatmålen.

Om nu gång och cykel skulle öka med mycket mer än 100 % under de 17 år som återstår, hur blir då trafiksituationen för alla trafikslag kring Trekanten? Något som inte har fått något svar.

Länk till kommunens hemsida för Trekanten. https://www.lulea.se/trekanten

Dela!