Samråd Hedentorpsvägen

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

(arkiverat inlägg från kalendern) Kristianstads kommun har aviserat en ombyggnad av Hedentorpsvägen, eftersom vallen mot Helge å behöver utökas på Hedentorpsvägens nuvarande plats. Ombyggnaden berör direkt det viktiga övergripande cykelstråket … Läs mer

Samråd Hedentorpsvägen

Kristianstadkretsen

Kristianstads kommun har aviserat en ombyggnad av Hedentorpsvägen, eftersom vallen mot Helge å behöver utökas på Hedentorpsvägens nuvarande plats. Ombyggnaden berör direkt det viktiga övergripande cykelstråket från Norra Åsum in … Läs mer

Genomgång ombyggnad Kristianstad Prästallén

Kristianstadkretsen

Kristianstads kommun kommer att bygga om Prästallén med start april 2023. Avsikten är att dämpa trafiken och göra trafikmiljön trevligare, enligt artikel i Kristianstadsbladet. Cykelfrämjandet Kristianstad är inkopplad på ärendet … Läs mer

På gång i cykelpolitiken 

TatjanaNyheter

Ny regering, upprivna riksdagsbeslut och en rad uppdrag och utredningar som redovisats och skickats ut på remiss. Det har varit en händelserik höst inom politiken med både framsteg och bakslag … Läs mer