Samråd Hedentorpsvägen

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

(arkiverat inlägg från kalendern)

Kristianstads kommun har aviserat en ombyggnad av Hedentorpsvägen, eftersom vallen mot Helge å behöver utökas på Hedentorpsvägens nuvarande plats. Ombyggnaden berör direkt det viktiga övergripande cykelstråket från Norra Åsum in mot centrum och det är av yttersta vikt att lösningen denna gång blir bra ur cyklisternas synvinkel.

Under detta online-möte tittar vi på de föreslagna planerna och kommer fram till de synpunkter som Cykelfrämjandet Kristianstad lämnar till Kristianstads kommuns Byggnadsnämnd i ärendet. Vi ber dig som deltar på mötet att på förhand ladda ner och titta på dokumenten ”Planbeskrivning samråd” och ”PM-Gatuutformning, Långebrogatan-Hedentorpsvägen” från länken ovan, för att ha lite information på förhand om vad saken gäller.

Mötet hålls online på Zoom, länk finns i denna inbjudan.

Dela!