CF yttranden inför TN-mötet 2022-10-20

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 20 oktober 2022. 2022-11-26 och 2022-12-10: Uppdaterat med trafiknämndens beslut. Handling – 8 Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg … Läs mer

CF yttranden inför TN-mötet 2022-09-22

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 22 september 2022. 2022-10-15: Uppdaterat med trafiknämndens beslut. Handling – 7 Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg Vi vill … Läs mer

CF yttranden inför TN-mötet 2022-08-25

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 25 augusti 2022. 2022-09-03: Uppdaterat med trafiknämndens beslut. Handling – 7 Fördjupad utredning – Ny spårväg i Alléstråket … Läs mer