Yttrande inför TN:s möte 2021-05-27

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har lämnat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden inför sammanträde 27 maj 2021. Handling – 9. Genomförandestudie (GFS) Centralen Kvartersplanering riskerar att göra centralenområdet till en monumental barriär … Läs mer