Viktigt med framkomlighet för cykel vid centralenområdet

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Gång- och cykeltunnel under Uppsala Central

Gång- och cykeltunnel under Uppsala Central. Foto Torbjörn Albért. Klicka för större

Cykelfrämjandets yttrande om området runt Göteborgs Centralstation och dess koppling till nya Hisingsbron har gett ringar på vattnet.

Efter ett yrkande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet har Trafiknämnden sagt att det behövs ett direkt cykelstråk förbi centralen och upp på nya Hisingsbron. Cykeltrafiken ska ha bra framkomlighet och prioriteras vid korsningar med annan trafik.

I ett yttrande till Fastighetsnämnden säger Demokraterna att det är olämpligt att bygga ett hus som bryter den naturliga kopplingen mellan en framtida bangårdsviadukt och den nya Hisingsbron. Demokraterna efterlyser en övergripande analys av stråken.

Bra jobbat säger vi på Cykelfrämjandet! Som inspiration visar vi en bild på gång- och cykeltunneln under Uppsala Central. Cykeltrafiken har bra framkomlighet på tunnelns ena sida. På andra sidan finns ingång till butiker och väntsal, samt uppgångar till tågen. Cykelfrämjandet tar inte ställning till tunnel eller bro, men den lösning som väljs bör ha flacka lutningar och bra framkomlighet för cykel.

Länkar:

Trafiknämnden protokoll 2020-03-26 (PDF)

Yttrande till Fastighetsnämnden 2020-03-16 (PDF)

Dela!