Stigcykling

Cykelfrämjandet har under snart 10 år arbetet aktivt för att även stärka cyklisternas möjligheter att njuta av naturen på cykel. On The Trail är vårt övergripande arbete i att verka för mer, bättre och mer hållbar cykling där vägen tar slut. Vi driver ett stort antal projekt som främjar cykling på stig och är nationell medlemsorganisation i IMBA Europé.


Image

Satsning på hållbara leder

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och regioner i planering och anläggning av hållbara leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och välbesökta områden i behov av åtgärder.

Läs mer!

Image

projekt allemansrätten

Cykelfrämjandet har med stöd av Naturvårdsverket arbetat med en kampanj som heter Folk:Hälsa. Kampanjen syftar till att att sprida kunskap samt öka förståelsen om allemansrätten. Fokus ligger även på att klargöra hur allemansrätten förhåller sig till cyklister.

Läs mer!

Image

STIGCYKLING FÖR UNGA MED NPF

Cykelfrämjandet vill ge barn och unga med NPF chansen att hitta en ny form av fysisk aktivitet och naturupplevelse i stigcykling. Målsättningen är att många fortsätter att cykla regelbundet för då finns stora hälsovinster att göra.

Läs mer!


Har du frågor om vår stigcykling?
Kontakta våra projektledare
Hugo Röjgård eller Fredric Piper