Stigcykling

Cykelfrämjandet har under snart 10 år arbetet aktivt för att även stärka cyklisternas möjligheter att njuta av naturen på cykel. On The Trail är vårt övergripande arbete i att verka för mer, bättre och mer hållbar cykling där vägen tar slut. Vi driver ett stort antal projekt som främjar cykling på stig och är nationell medlemsorganisation i IMBA Europé.

Svensk Mountainbike-konferens


Cykelfrämjandet bjuder tillsammans med Åre Kommun och Åre Destinationsbolag in till en första nationell mountainbikekonferens 27 - 28 november 2023.

Läs mer! Image

Satsning på hållbara leder

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och regioner i planering och anläggning av hållbara leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och välbesökta områden i behov av åtgärder.

Läs mer!

Image

projekt allemansrätten

Cykelfrämjandet har med stöd av Naturvårdsverket arbetat med en kampanj som heter Folk:Hälsa. Kampanjen syftar till att att sprida kunskap samt öka förståelsen om allemansrätten. Fokus ligger även på att klargöra hur allemansrätten förhåller sig till cyklister.

Läs mer!

Image

STIGCYKLING FÖR UNGA MED NPF

Cykelfrämjandet vill ge barn och unga med NPF chansen att hitta en ny form av fysisk aktivitet och naturupplevelse i stigcykling. Målsättningen är att många fortsätter att cykla regelbundet för då finns stora hälsovinster att göra.

Läs mer!

Att utveckla leder för mountainbike


På uppdrag av Tillväxtverket har vi kartlagt arbetet med leder för mountainbike runt om i Sverige. Denna rapport är framtagen för kommuner, regioner, destinationer och föreningar som vill skapa publikt tillgängliga mountainbikeleder som del av det ledbaserade friluftslivet eller som del av destinationsbyggen. Rapporten sammanställer praxis och kunskap insamlad bland landets aktiva aktörer. Den ger tips på tillvägagångsätt i väntan på att ett nationellt ramverk liknande det som finns för vandring. Rapporten fokuserar på områdena organisering, fysiska leden, säkerhet, kommunikation, upplevelser och betallösningar.

Lär av andra om MTB-leder

Intresset för att cykla mountainbike i naturen växer sig allt starkare, likaså intresset för att bygga nya mountainbike-leder. Här delar aktörer i Dalarna, Göteborg och Järvsö med sig av konkreta tips.


Image

Biking Dalarna – en satsning på mbt-cykling sedan 2010

Dalarna är en av de regioner i Sverige som satsat stort på att främja mountainbikecykling. Konceptet heter Biking Dalarna.

Läs mer!


Image

Göteborgs Stigcyklister - Den ideella kraften

Arbetet med mtb-leder görs nästan alltid i samarbete mellan en rad olika instanser. Göteborgs Stigcyklister gör ett viktigt jobb i denna ekvation.

Läs mer!


Image

Sveriges svar på Whistler – Järvsö Bergscykelpark

Järvsö Bergscykelpark har funnits i tolv år och har etablerat sig som en av landets främsta destinationer för downhillcykling.

Läs mer!


Har du frågor om vår stigcykling?
Kontakta våra projektledare
Hugo Röjgård eller Fredric Piper