Cykelfrämjandet i debatt

TatjanaOpinion

Foto: Frank Rizo, Luleå kommun

Cykelfrämjandet jobbar med att driva politiken och opinionen i en mer cykelvänlig riktning såväl lokalt som nationellt. Därför skriver våra medlemmar och förtroendevalda debattartiklar i olika tidningar. Vi har samlat några texter som publicerats under den senaste tiden (augusti – september 2022).

”Vilken framtid har cykeln i Luleå?” Rune Karlberg, Cykelfrämjandet Norrbotten. Publicerad i Norrbotten-Kuriren 2022-09-07.

”Svenska städers framtid är att bli hållbara” Per Hasselberg, Cykelfrämjandets ordförande. Publicerad i DN 2022-08-16.

”Bättre tätorter med färre parkeringar” Tomas Stanislawski, Cykelfrämjandet Kristianstad. Publicerad i Kristianstadbladet 2022-08-01.

Dela!