Cykelfrämjandet i Almedalen

TatjanaNyheter

Under årets Almedalsvecka 27 juni – 1 juli var cykelorganisationerna på plats för att lyfta cykling på agendan. Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg och Svenska Cykelstäders verksamhetsledare Samuel Williams fanns på plats i Visby.
– Cykling är definitivt på tapeten, berättar Samuel.

Veckan inleddes med seminariet20 procent cykelresor! En orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?” som arrangerades av Trivector tillsammans med VTI Cykelscentrum, Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder. Bakgrunden är att cirka 35 procent av alla resor under 10 km sker med bil och att cykelresandet minskar bland barn ochunga. De stora satsningarna på cykling uteblir trots insikten om att ökad cykling ger bättre folkhälsa och minskar transportsektorns klimatutsläpp.  

– Staten måste kraftsamla och Trafikverket behöver bli betydligt mer aktiva för att cykling ska bli ett hälsoprojekt för ökad välfärd och hållbar utveckling, säger Per Hasselberg.

Utöver seminarier var Alemdalsveckan fullspäckad med politikermöten, samtal med opinionsbildare och dialog kring hur cyklingen kan öka både på kort och lång sikt.

– Det är tydligt att det finns en efterfrågan på mer cykling i politiken, det hörs hos dem vi pratar med i Almedalen. Nu gäller det att vi som organisationer får rätt resurser och tar mer utrymme på viktiga forum som Almedalsveckan, säger Samuel Williams, som även jobbar som projektledare på Cykelfrämjandet. 

Vill du bidra till Cykelfrämjandets politiska påverkansarbete och dessutom få nyheter, vår medlemstidning Cykling, gratis olycksfallsförsäkring och mycket mer? Bli medlem redan idag! Medlemskapet kostar endast 25 kr i månaden!

Dela!