Uppdatering från Baltic Biking UPGRADEs partnermöte i Tyskland 

Johline LindholmCykelturism, Nyheter

I februari i år deltog vi på Cykelfrämjandet på ett spännande och givande partnermöte för det EU-finansierade projektet Baltic Biking UPGRADE (BBU) i Barth, Tyskland! Representanter från de nio baltiska partnerländerna och European Cyclists Federation (ECF) möttes för kunskapsutbyte och samordning av projektets olika delar.  

Projekt Baltic Biking Upgrade syftar till att boosta cykelturismen längs våra internationella cykelleder, i detta fallet Eurovelo 10 rutten. Det ska göras genom att identifiera och stötta små och medelstora turistföretag att nå internationella cykelturister, utveckla enkla cykelvänliga tjänster, samverka med andra och kunna marknadsföra sig på den internationella marknaden.

Under partnermötet finslipades ramverk och riktlinjer som innefattar arbetet i de olika länderna i projektet. Syftet var att skapa en gemensam grund för samarbetet under 2024.

Efter mötena fick deltagarna också ta del av en historisk stadsvandring i projektpartnerns hemstad, den pittoreska staden Barth. Dagen avslutades med en middag och presentation av regionala turistattraktioner. Stort tack för ert välkomnande och för fint arrangerade mötesdagar till våra partners i Barth! 

Vad ligger i pipeline för Sverige under 2024?

Jo, Baltic Biking Upgrade öppnar upp möjligheter för svenskt cykelnäringsliv i Skåne och Blekinge att göra en satsning på cyklister och gränsöverskridande samarbeten i Europa, och samtidigt ingå och synliggöras i en internationell cykelturismkontext.

Driver ni turistverksamhet i Sydsverige och jobbar med att nå nationella och internationella cykelturister, eller skulle ni vilja lära er? Ta del av vårt arbete under 2024:

  • Omfattande undersökning av cykelvänliga tjänster och “best practice” exempel.
  • Nationell workshop för att undersöka behov hos företagen.
  • Möjlighet för svenska företag att åka på studieresa och ta del av goda cykelvänliga exempel.

Nyfiken på att få veta mer? Maila tara.jacobsdotter@cykelframjandet.se 

Dela!