Norrbottenskretsen

Välkommen till Cykelfrämjandet
Norrbotten

Cykelfrämjandet i Norrbotten är den nordligaste av Cykelfrämjandets kretsar.

Vår verksamhet kan kort sammanfattas i:

  • Att vara remissinstans och kretsen arbetar även med kommunerna i cykelfrågor som t ex trafiksäkerhetsfrågor och cykelleder m.m.
  • Att anordnar olika aktiviteter så som t.ex. ledarledda cykelturer och arrangemang som t ex. konst från hoj.
  • Att medlemmars idéer och önskningar fångas upp och behandlas lokalt eller att de förs vidare till riksstyrelsen.
  • Marknadsföring av Cykelfrämjandets verksamhet vid olika evenemang och mässor

En av kretsens målsättningar är att långsiktigt påverka de politiker och tjänstemän som svarar för planeringen av våra möjligheter till säkrare cykling.

Hör gärna av dig med idéer och synpunkter. Om du inte redan är medlem i Cykelfrämjandet så är du varmt välkommen att söka medlemskap!

Aktuellt

Alla nyheter

Kalender

Inget evenemang hittades!

Styrelse

Image

Ordförande
Liselott Evasdotter
E-post

Image

Kassör
Anders Kronborg
E-post

Image

Sekreterare
Ulla Näslund
E-post

Image

Ledamot
Mikael Timonen
E-post

Image

Ledamot
Rune Karlberg
E-post

Image

Ledamot
Per-Arne Johansson
E-post

Image

Ledamot
Sven Persson
E-post

Image

Suppleant
Annica Gammeltoft
E-post

Image

Suppleant
Karin Bergquist
E-post

Kontakt