Norrbottenskretsen

Välkommen till Cykelfrämjandet
Norrbotten

Cykelfrämjandet i Norrbotten är den nordligaste av Cykelfrämjandets kretsar.

Vår verksamhet kan kort sammanfattas i:

  • Att vara remissinstans och kretsen arbetar även med kommunerna i cykelfrågor som t ex trafiksäkerhetsfrågor och cykelleder m.m.
  • Att anordnar olika aktiviteter så som t.ex. ledarledda cykelturer och arrangemang som t ex. konst från hoj.
  • Att medlemmars idéer och önskningar fångas upp och behandlas lokalt eller att de förs vidare till riksstyrelsen.
  • Marknadsföring av Cykelfrämjandets verksamhet vid olika evenemang och mässor

En av kretsens målsättningar är att långsiktigt påverka de politiker och tjänstemän som svarar för planeringen av våra möjligheter till säkrare cykling.

Hör gärna av dig med idéer och synpunkter. Om du inte redan är medlem i Cykelfrämjandet så är du varmt välkommen att söka medlemskap!

Aktuellt

Alla nyheter

Kalender

Inget evenemang hittades!


"Med mina cykelögon"

Rune Karlberg, från Cykelfrämjandets Riksstyrelse, har 50-års erfarenhet av trafikplanering och utformning av gatumiljöer. Rune har besökt många städer och beskrivit dem utifrån sina insikter om utformningen av cykelmiljön och vilka frågor som behöver lyftas för att inkludera cyklister vid planeringen. "Med mina cykelögon" är Runes skildringar och analyser med cykeln i fokus.

Uleåborg i Finland – norra Europas cykelhuvudstad

Uleåborg i Finland anses vara norra Europas cykelhuvudstad. Nu har staden lyft vintercyklingen på en helt ny nivå genom utformningen av supercykelvägar, eller baana, som de kallas i Finland. Rune Karlberg har besökt Uleåborg och har hållit en digital cykelträff hur staden jobbar med och planerar cykelmiljöns utformning med fokus på vad vi i Sverige kan lära oss av Uleåborg, inte minst när det kommer till att få fler att cykla året om. Läs mer om Uleåborg och ta del av relevanta länkar i presentationen nedan.

Velofinland + Uleåborg

Uppsala - hur anpassad är staden för cykling?

Uppsala har tagit hem Cykelfrämjandets Kommunvelometer åren 2018-2021. Kommunvelometern poängsätter vad en kommun gör för att öka cyklandet. Den bedömer inte hur det ser ut och hur det är att cykla i en kommun.

Den 16 september 2022 besökte delar av Cykelfrämjandets riksstyrelse tillsammans med några från kansliet Uppsala för att på plats uppleva hur det var att cykla runt i Uppsala. Läs mer om Rune Karlbergs rapport om cykling i Uppsala.

Uppsala

Styrelse

Image

Ordförande
Sven Persson
E-post


Image

Kassör
Hans Sjöberg

Image

Sekreterare
Rune Karlberg
E-post

Image

Ledamot
Karin Gärdelid

Image

Ledamot
Per-Arne Johansson
E-post

Image

Ledamot
Lars Olov Nordberg

Image

Ledamot
Andreas Löfgren

Image

Ledamot
Håkan Larsson

 
Image

Suppleant
Håkan Blomqvist

Image

Suppleant
Per-Ola Silverhav

 

Kontakt