Årsmöte 2024 Kristianstadskretsen

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

Välkomna till Kristianstadskretsens ordinarie årsmöte!

Tisdagen den 26:e mars 2024  klockan 18.00-20.00

På-plats: Västra Storgatan 51H (Studiefrämjandet)

Online via Zoom: https://hkr-se.zoom.us/j/61862061165

Mötet sker i Studiefrämjandets lokaler på Södra kasern med möjlighet att ansluta via Zoom.

Kom och lyssna till Heiko Bubholtz, engagerad i den ekonomiska föreningen Bulten Bike, som brinner för cykelmobilitet på alla tänkbara sätt. Heiko kommer att berätta om lastcyklar och hur de kan lösa behov i vardagen på olika sätt.

Motioner och förslag som fordrar beslut på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs. 19 mars 2024, till e-postadress: kristianstad@cykelframjandet.se

Vill du delta i styrelsearbetet? Vi är idag fyra personer i styrelsen och vill gärna ha fler som vill ta aktiv del i Cykelfrämjandet Kristianstads arbete. Styrelsearbetet kan ske på den nivå du önskar lägga på det och innebär inga bindande krav. Kontakta styrelsen på kristianstad@cykelframjandet.se om du vill bli aktiv.

Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet, hoppas på ett stort deltagande.

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Cykelfrämjandet Kristianstad

Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse för 2023
Verksamhetsplan för 2024

Årsmötet anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Kristianstad

Våra logotyper i pressrummet

Dela!