Årsmötesmotion: Tillåt cykel på spårvagn

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets nationella 8-punktsprogram punkt nr 8: “Låt cykeln bli en del av resan” handlar om att man borde få ta med sig cykeln på tåg eller annan kollektivtrafik. Det står att “Det [dagens system] innebär en stor begränsning för personer som arbetspendlar, fritidsreser eller turistar på cykel i Sverige. Cykelfrämjandet vill därför att möjligheten att ta med cykel ska vara ett krav vid upphandling av trafik och fordon, både i de nationella som de lokala kollektivtrafiknäten.”

Från och med våren år 2020 blir det tillåtet att ta med cykel på spårvagnslinjen Tvärbanan i Stockholm*, det är sedan tidigare tillåtet i städerna Oslo, Bergen och Århus. På spårvagnarna i Göteborg är det inte tillåtet att ta med cykel ombord. Cykel passar bra för korta resor, majoriteten (90 %+) av cykelresorna är under 10 km långa. På resor över 10 km är huvudalternativen i dag kollektivtrafik och bil.

En undersökning från en student vid Göteborgs Universitet visar följande:
327 966 personer eller 58% av invånarna i Göteborg Stad bor inom 30 min med cykel från Brunnsparken.
Med cykel på spårvagn blir det 475 455 personer eller 84 % av invånarna som bor inom 30 min med cykel eller inom 15 minuter från en spårvagnshållplats där spårvagnsresan kan utgöra en del av cykelresan till Brunnsparken.
Tillgängligheten med transportsystemet ökar med 147 489 personer. Störst är ökningen i Västra Göteborg, Angered och Östra Göteborg.
Utan cykel på spårvagnen är det det områdena Centrala Göteborg, Sydost, och Lundby som har bäst täckning
Ytterområdena Sydväst, Nordost och Västra Hisingen har sämst tillgång.
Med cykel på spårvagnen minskas ojämlikheterna. Spannet mellan de stadsdelar som har bäst och sämst tillgänglighet minskar från 100 procentenheter till 47 procentenheter.

Det är en utmaning att det redan är trångt ombord på kollektivtrafiken i Göteborg vissa tider på dygnet. Därför föreslås att cyklar får tas med i mån av plats som i Stockholm och Oslo.

Cykel på spårvagn gör att 150 000 fler människor kan nå centrum med cykel och kan bidra till att nå stadens mål om trefaldigat cyklande år 2025. Cykelns flexiblitet i kombination med spårvagnens räckvidd kan konkurrera med bilen.

Åtgärden har en utjämnande effekt då fler personer i ytterområdena kan nå centrum på cykel. Det kan också minska sårbarheten för cyklister som kan ta cykeln på spårvagnen vid cykelhaveri.

Cykelfrämjandet Göteborg vill att cykel tillåts ombord på spårvagn i mån av plats. Ett försöksprojekt kan t.ex. göras på sträckan Angered-Gamlestaden.

Årsmötets beslut:
• Att Cykelfrämjandet Göteborg ställer sig bakom motionen

Antagen av Cykelfrämjandet Göteborgs årsmöte 2020-09-06

* 1 augusti 2022 blev det tillåtet med cykel på Tvärbanan.

Dela!