Göteborgs sämsta korsning för cyklister

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Korsningen på Drottningtorget utanför centralen är Göteborgs sämsta korsning för cyklister. Det är resultatet av en omröstning i Facebook-gruppen Cykla i Göteborg vi i Cykelfrämjandet Göteborg anordnat. Av 18 nominerade … Läs mer

Yttrande till Stadmiljönämndens möte 2023-12-14

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 14 december 2023: H14: Reviderat genomförandebeslut för åtgärden ”Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan– kommungränsen” , projektering och produktion Cykelfrämjandet … Läs mer

CF yttranden inför TN-mötet 2022-10-20

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 20 oktober 2022. 2022-11-26 och 2022-12-10: Uppdaterat med trafiknämndens beslut. Handling – 8 Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg … Läs mer