Yttrande inför TN-mötet 2021-11-18

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets har lämnat synpunkter till trafiknämnden inför sammanträdet 18 november 2021. Ladda ned hela yttrandet (fem sidor) här. Eller läs ett axplock nedan:

Handlingar 7,8,10 – Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen

Vi menar att en underjordisk station för spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen skulle göra framkomligheten för all trafik mycket bättre, inte minst för gående till Slottsskogen eller till hållplatserna, och för cyklister till alla cykelleder som möts vid Linnéplatsen. Sträckan i tråg skulle då hamna ur vägen söder om Linnéplatsen. En underjordisk station är också mindre styrd av exakt plats och riktning. Den kan läggas helt eller delvis under Linnéplatsens rondell.
För de alternativ till utförande som kan komma ifråga önskar vi att TK även redovisar vad de innebär för gåendes och cyklandes framkomlighet genom området. Lösningen för dem behöver ingå i beslutsprocessen.

Handling 17 – Bussdepån vid Järnbrott

karta över gen cykelbana förbi bussdepå
Klipp från Trafikkontorets tjänsteutlåtande om cykelbana förbi bussdepån

Vi är tacksamma för att lösningen ligger i linje med vårt förslag! Det är dock viktigt att signalregleringen och utformningen görs så att bussar inte riskerar att bli stående på cykelpassagen. Den risken är stor om biltrafiken inte är signalreglerad och bussar därför måste stå med fri sikt och vänta på en lucka. I så fall krävs någon annan lösning som säkerställer att bussar kan stå stilla utan att hindra pendlingsbanans cyklister.
Busstrafikens signalreglerade utfart från Marklandsgatan till Dag Hammarskjöldsleden är ett utmärkt exempel på bussprioritering med minimalt hinder för pendlingscykelbanan.

Dela!