Om göteborgskretsens trafikutskott

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Vill du påverka cykelplaneringen i Göteborg till det bättre? Det vill vi med! Här är några exempel på vad du kan göra:

1. Felanmäl fel i existerande infrastruktur. Felanmälan gör du lättast via appen Cykelstaden som du laddar ner via App Store eller Google Play.

2. Håll koll byggplaner i de områden som du rör dig i eller hela staden om du har kapacitet till det. Cykelinfrastruktur påverkas ofta av byggen men tyvärr så händer det att planerarna glömmer bort detta vilket leder till att cykelinfrastrukturen inte blir bättre. Göteborgs Stad har ett mycket bra cykelprogram som du kan använda för att se om planerna håller måttet. Vidarebefordra sedan detta till Cykelfrämjandet Göteborgs Trafikutskott så att vi kan ta upp det med kommunen, de lyssnar mer på vår organisation än ett yttrande från en enskild medborgare. Mejla trafikutskottet.gbg snabela cykelframjandet.se

3. Sök till Cykelfrämjandet Göteborgs Trafikutskott. Trafikutskottet granskar och yttrar sig i remisser om stadens planer som t.ex. detaljplaner, miljöprogram och trafikstrategi. Trafikutskottet väljs av styrelsen vilket brukar äga rum på slutet av våren.

Dela!