Om trafikutskottet

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Vill du påverka cykelplaneringen i Göteborg till det bättre? Det vill vi med!
Du kan se en del av vad vi gör genom de inlägg vi publicerar under kategorin Trafikutskottet här på hemsidan.

Här är några exempel på vad du själv kan göra:

1. Felanmäl fel i existerande infrastruktur. Felanmälan gör du via Göteborgs stads hemsida eller vid akuta ärenden ring 031-365 00 00

2. Håll koll byggplaner i de områden som du rör dig i eller hela staden om du har kapacitet till det. Cykelinfrastruktur påverkas ofta av byggen men tyvärr så händer det att planerarna glömmer bort detta vilket leder till att cykelinfrastrukturen inte blir bättre. Göteborgs Stad har ett mycket bra cykelprogram som du kan använda för att se om planerna håller måttet. Vidarebefordra sedan detta till Cykelfrämjandet Göteborgs Trafikutskott så att vi kan ta upp det med kommunen, de lyssnar mer på vår organisation än ett yttrande från en enskild medborgare. Mejla trafikutskottet.gbg snabela cykelframjandet.se

3. Sök till Cykelfrämjandet Göteborgs Trafikutskott. Trafikutskottet granskar och yttrar sig i remisser om stadens planer som t.ex. detaljplaner, miljöprogram och trafikstrategi. Trafikutskottet väljs av styrelsen, vanligtvis på första styrelsemötet efter föreningens årsmöte våren.

Dela!