Yttrande till Stadmiljönämndens möte 2023-12-14

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 14 december 2023: H14: Reviderat genomförandebeslut för åtgärden ”Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan– kommungränsen” , projektering och produktion Cykelfrämjandet … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-09-21

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöterna i Stadsmiljönämnden inför sammanträdet 21 september 2023: Då flera handlingar till SMN-möte 2023-09-21 ännu inte var publicerade på söndagen, kan vi inte … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-08-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 augusti 2023. 2023-09-10: Uppdaterat med nämndens beslut   Handling – 7 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén … Läs mer

Yttrande Linnéplatsen spårväg

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har lämnat nedanstående synpunkter till exploateringsförvaltningen och ledamöter i exploateringsnämnden inför kommande behandlingar. Yttrandet finns även som pdf. Enligt Göteborgs stads trafik- och miljömål är cykel det trafikslag … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-06-15

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 15 juni 2023. 2023-07-02: Uppdaterat med nämndens beslut Då handlingar till SMN-möte 2023-06-15 ännu inte var publicerade på … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-05-26

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 26 maj 2023. 2023-06-10: Uppdaterat med nämndens beslut Ärende 6 – Yrkande från (C) om uppskalning av pilotområde … Läs mer