Varför behövs ett omtag på trafiksäkerhet?

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafiksäkerhet

Onsdagen den 20 mars 2019 kl 18:00 bjuder Cykelfrämjandet in till föredraget Omtag på trafiksäkerhet på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Föredraget hålls, på engelska, av Marjut Ollitervo från finska Cykelförbundet Pyöräliitto.

Så varför behövs ett omtag på trafiksäkerhet? När vi främjar cykling kommer vi snart till ämnet trafiksäkerhet. Föräldrar kanske inte vill låta sina barn cykla, och vuxna kanske anser att just deras trafikmiljö är olämplig för cykling. Vi fastnar då i diskussioner om trafiksäkerhet. Detta påverkar cykelrörelsen i bred bemärkelse, oavsett man ser på cykling som en miljöfråga, en hälsofråga, en sport eller ett sätt att minska bilköer.

kulturell och faktisk säkerhet

Det är en paradox att trafiken aldrig varit så säker som idag, men att vi samtidigt blir alltmer rädda. Trafikolyckor alstrar skräckreportage i media, till skillnad från sjukdomar som orsakas av fysisk inaktivitet. Alla är överens om att trafiksäkerhet är viktigt.

Marjut Ollitervo, som föreläser om hur detta kan hanteras, har tidigare hållit föredraget Rethinking Safety på konferenserna ECOMM 2018 och Velofinland 2018. Hon använder begreppen Kulturell och Faktisk trafiksäkerhet. Begreppen kan smörja diskussionen och hjälpa enskilda personer i sina funderingar.

Faktisk säkerhet är som det låter. Till exempel kan man läsa skadestatistik från sjukhus och jämföra olyckor i en korsning med olyckor i en annan korsning. I faktisk säkerhet väger vi olika risker mot varandra. Syftet är att minska antalet olyckor.

Kulturell säkerhet är det vi anser säkert eller farligt. Det är en social konstruktion som påverkas av exempelvis media, känslor eller moral. Ibland gör människor saker av gammal vana eller för att visa omsorg, och inte för att de gjort en omfattande riskanalys.

Kulturell säkerhet har ett egenvärde som är enkelt att prioritera framför andra värden som hälsa, jämlikhet och välmående. Ett exempel är när man säger ”om åtgärden bara sparar ett liv så ska den genomföras”. Då rundar man riskanalysen och gör en binär bedömning som åsidosätter nyss nämnda värden. Även i detta exempel är syftet att visa omsorg.

Dela!