Cyklisternas cykelvägsanalys

Nu är demotest för cyklisternas cykelvägsanalys i gång. Under våren kommer vi att testa ett nytt upplägg för cykelvägsanalys i Mark, Piteå och Varbergs kommun. Projektet "Cyklisternas Cykelvägsanalys" genomförs med stöd från Trafikverket och handlar om att ta fram, testa och utvärdera en metod för att inspektera och analysera cykelvägnätet.

Cykelfrämjandet tog runt år 2000 fram en metod för cykelvägsanalys med bidrag från dåvarande Vägverket. Metoden gick ut på att hjälpa kommuner utan egna resurser att inventera problempunkter i cykelvägnätet samt bistå med åtgärdsförslag. Detta projekt syftar till att modernisera och utveckla metoden för cykelvägsanalys. Metoden ska utvecklas för att ta hänsyn till olika typer av cyklar och cyklisters behov på vägar och gator.

Genom att skapa en metod och ett arbetssätt för medborgare, politiker och tjänstepersoner att gemensamt diskutera, inspektera och analysera det kommunala cykelvägnätet kommer projektet även skapa en plattform som kan stärka dialogen mellan dessa aktörer vilket kan vara till nytta i det fortsatta arbetet för att främja cykling.

Är du intresserad av att Cykelfrämjandet genomför en cykelvägsanalys i din kommun?

Hör av er till Axel Pihl, Projektledare.

information För dig som deltar i projektet 

Marks kommun

I handboken ( länk nedan ) hittar du  checklistan som du använder under inspektionen. Där finns även en kort beskrivning av checklistan.

Efter att du cyklat och fotat de delar av vägen du har synpunkter på, kan du ladda upp bilder och kommentarer i kartan här bredvid.

Här nedan hittar du även en länk till en lathund som steg för steg beskriver hur du laddar upp foton och kommentarer till kartan.

Handbok
Lathund

Efter att synpunkterna laddats upp fyller ni i checklistan digitalt här.

Bra jobbat - tack för din insats!

piteå kommun

I handboken ( länk nedan ) hittar du  checklistan som du använder under inspektionen. Där finns även en kort beskrivning av checklistan.

Efter att du cyklat och fotat de delar av vägen du har synpunkter på, kan du ladda upp bilder och kommentarer i kartan här bredvid.

Här nedan hittar du även en länk till en lathund som steg för steg beskriver hur du laddar upp foton och kommentarer till kartan.

Handbok
Lathund

Efter att synpunkterna laddats upp fyller ni i checklistan digitalt här.

Bra jobbat - tack för din insats!

Varberg kommun

I handboken ( länk nedan ) hittar du  checklistan som du använder under inspektionen. Där finns även en kort beskrivning av checklistan.

Efter att du cyklat och fotat de delar av vägen du har synpunkter på, kan du ladda upp bilder och kommentarer i kartan här bredvid.

Här nedan hittar du även en länk till en lathund som steg för steg beskriver hur du laddar upp foton och kommentarer till kartan.

Handbok
Lathund

Efter att synpunkterna laddats upp fyller ni i checklistan digitalt här.

Bra jobbat - tack för din insats!