Teoriundervisning

En del av varje lektionstillfälle, oftast de sista 15 till 45 minuterna, ägnas åt teoriundervisning , om det är möjligt gärna med fika. Det är ett tillfälle att lära känna varandra bättre och fånga upp synpunkter och frågor.

Teoripassen kompletterar det som tas upp på övningsplatsen. Har du exempelvis övat på högerregeln på övningsplatsen kan du passa på att kombinera det med teoripasset som behandlar samma sak.ÖvningarTeoriundervisning - Snabbguide

Teoripass 1: Cykelns delar

Arbeta med cykelns delar både övningsplatsen och under teorifikat.

Material: Bilaga Cykelns delar. 

Teoripass 2: Om medlemskap i Cykelfrämjandet

Ta upp vad ett medlemskap i Cykelfrämjandet innebär när det gäller försäkring, tidning, årsavisering och aktiviteter i föreningen.

Materialförslag: Bilaga Medlemskap.

Teoripass 3: Vägmärken 

Arbeta med vägmärken både övningsplatsen och under teorifikat.

Material: Bilaga Vägmärken och inplastade vägmärken. 

Teoripass 4: En egen cykel

Vad ska deltagarna tänka när de köper en egen cykel? Ge gärna lokala förslag. Ta upp lagar som gäller för cyklinghjälm, att skjutsa cykel och cykelns utrustning.

Material: Bilaga Egen cykel.

Teoripass 5: Högerregeln och omkörning

Prata om och demonstrera hur högerregeln och omkörning fungerar.

Material: Inplastad bilaga Trafikregler.

Teoripass 6: Kartläsning

Be deltagarna att peka ut var ni är och var respektive deltagare bor. Diskutera också hur man väljer var man ska cykla.

Material: Cykelkartor över området. 

Teoripass 7: Utvärdering

Ta in synpunkter från deltagarna vad som har varit bra under kursen och vad som kan förbättras till nästa kurs.

Material: Penna och papper.