FAS 1 - Den allra första början

Den första fasen består av tre steg: balansera, bromsa och trampa. De flesta klarar troligtvis av den här fasen på två till tre lektioner medan vissa behöver mer tid och andra klarar det på mindre. I början övar deltagarna utan pedaler.Övningar


Redo för pedaler?

När en deltagare kan hålla balansen på cykeln och rulla i 20+ meter är hen redo för pedaler. Du som instruktör avgör när en deltagare är mogen för pedaler. Håll hårt på kravet om att balanssträckan ska klaras. De deltagare som har fått på pedaler hänvisas till en plats där de inte stör dem utan pedaler.


med pedaler


Fas 1 - Snabbguide

Utan pedaler

Övning 1: På och av cykeln

Deltagarna prövar att luta cykeln mot kroppen vid på- och avstigning.

Övning 2: Handbromsteknik

Visa och låt deltagarna pröva hur handbromsen fungerar innan de rullar iväg på cyklarna första gången.

Övning 3: Hitta balansen

Deltagarna sparkar sig fram i svag lutning. Håll till höger. Cykeln kan med fördel ledas tillbaka. Kolla att deltagarna klarar att hålla balansen i 20+ meter innan de är mogna att få på pedaler

Med pedaler

Övning 4: Starta med pedaler

Lär ut nybörjarmetoden.

Övning 5: Bromsa med fotbromsen

Låt deltagarna pröva hur man bromsar med pedalerna i viloläge. Förmedla skillnaden mellan att bromsa hårt och att bromsa lite för att sänka hastigheten.

Övning 6: Trampteknik och viloläge

Träna på att trampa framåt och gå igenom vad viloläge innebär

Övning 7: Bromsa för att stanna vid en given punkt

Be deltagarna stanna så nära en given punkt som möjligt och kontrollera att de använder fotbromsen.

Övning 8: Svängteknik

Låt deltagarna cykla mellan koner och påminn dem om att de ska titta dit de ska och inte ner i marken eller på konerna.

Övning 9: Cykla mellan två linjer

Låt deltagarna öva på att cykla mellan två linjer eller rader av koner.

När en deltagare kan trampa, svänga och bromsa säkert och med kontroll är hen klar med fas 1 och redo för fas 2.