Yttrande inför TN-mötet 2022-04-21

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets önskar att skicka nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 21 april 2022. 2022-05-01: Uppdaterat med trafiknämndens beslut 13: Framtida utformning Linnéplatsen Då hållplatsområdet kommer expandera samtidigt … Läs mer