EU ser cykling som centralt transportslag för omställningen

Johline LindholmNyheter

Nyhetsinlägg - Unik cykeldeklarationen antagen av EU april 2024

Cykling är inte bara en rolig sportig hobby, ett miljösmart färdmedel och ett praktiskt sätt att få motion i vardagen. Det är ett centralt transportslag för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu har EU antagit den europeiska cykeldeklarationen – och det är en milstolpe för cykling i Europa. Från svenska regeringen signerade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). 

EU identifierar cykling som ett transportslag som kan bidra till många mål inom områdena miljö- och klimat, stärkt folkhälsa, social inkludering och bättre ekonomi. Deklarationen som antogs av EUs transportministrar i Bryssel 3 april innehåller bland annat skrivningar om finansiering, platskrav och cyklingens bidrag till ekonomin. Under ledning av det belgiska ordförandeskapet har nu Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet alltså antagit det första interinstitutionella EU-policyn om cykling någonsin. Och det går i linje EU:s växande ambitioner på cykelområdet. Från svenska regeringen var infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på plats i Bryssel och signerade deklarationen. 

Den europeiska cykeldeklarationen lyfter fram cykeln som ett centralt transportslag för omställningen, folkhälsa och framkomlighet. Deklarationen pekar på vikten av att frigöra medel till ökad cykling på alla politiska nivåer, och att cykling integreras på alla nivåer av transportplanering. Den innehåller 36 åtaganden indelade i 8 tematiska områden.  

För att faktiskt kunna nå mål och förverkliga cykelstrategierna vill EU se att medel frigörs från viktiga fonder för EU-finansiering såsom europeiska socialfonden, sammanhållningsfonden och EUs sociala klimatfond. Genom de åtgärderna vill EU se till att cyklingen får de resurser som behövs för att kunna öka och utvecklas.  

Vi står inför ett viktigt EU-val där våra röster är viktiga för att se till att EU fortsätter arbeta för cykling. Vill du agera redan nu? Uppmana kandidaterna att ställa sig bakom den europeiska cykelfederationens manifest. #VoteBikeEU 

 

Läs mer om cykeldeklarationen: 

https://ecf.com/civicrm/mailing/view?id=5817&reset=1 

https://ecf.com/news-and-events/news/historic-milestone-cycling-european-institutions-officially-adopt-joint 

https://svenskacykelstader.se/eus-transportministrar-antar-europeisk-cykeldeklaration/ 

European_Declaration_on_Cycling_en_0.pdf (europa.eu) 

Dela!