Cykelfrämjandet på Velo-City i Dublin

CykelfrämjandetNyheter

Dublin står värd för årets upplaga av Velo-City.

I dag drar den internationella cykelkonferensen Velo-City igång. Konferensen äger rum 25–28 juni i Dublin och är den största i sitt slag. Vi på Cykelfrämjandet är självklart på plats för att dela med oss av våra erfarenheter och för att ta del av andras.

Infrastruktur, innovationer, aktiv mobilitet, teknik, säkerhet, beteendeförändringar liksom social och kulturell utveckling kopplat till cykling – listan på ämnen under Velo-City 2019 kan göras lång.

Från Cykelfrämjandet medverkar:

 

Lars Strömgren, ordförande

Lars deltar i två programpunkter – en om cykling och finansiering (Cycling & Funding) liksom en om hur vi tänker oss att cyklingen ska se ut år 2030 (Engagement – Resistance and inspiration towards the Cycling City of 2030.)

– Jag kommer berätta om den svenska elcykelpremien som var unik i sitt slag och som Cykelfrämjandet var med och jobbade fram. I den andra programpunkten kommer jag att berätta om Moving Beyond Zero. Nollvisionen har 20 år på nacken och det är dags att ta fram ett nytt mål bortom nollvisionen som inte bara förhindrar dödsolyckor i trafiken, utan som också räddar, förbättrar och förlänger liv i hela samhället. Ett transportsystem där folkhälsan går plus.

 

Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Emilia medverkar i en programpunkt om hur olika typer av undersökningar kan leda till förändring. (Explaining and convincing for better cycling.)

– Jag kommer dela med mig av min erfarenhet från Kommunvelometern, som är vår årliga undersökning av kommuners satsningar på cykling och hur vi utvecklade Cyklistvelometern som ett komplement till den för att lyfta cyklisternas perspektiv.

 

Fabienne Roux, projektledare för Frihet på cykel – Cykelfrämjandets cykelkursverksamhet

Fabienne medverkar i en programpunkt om cykling och samhällstillhörighet (Cycling & Communities).

– Jag kommer berätta om hur vi med små medel kan skapa storverk. Frihet på cykel har kurser för nybörjare och utöver att lära ut hur man cyklar och vi har också kurser i att meka och bygga ihop sin egen cykel. Ur ett större perspektiv skapar vi gemenskap och nya sammanhang så att fler kan engagera sig och i sin tur lära andra att cykla.

Velo-City arrangeras av the European Cyclists’ Federation (ECF) där Cykelfrämjandet är medlemmar.
Läs mer på Velo-Citys webbplats.

Dela!