Järntorgets nya cykelbana

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Nya banan enligt plan

En av ritningarna för stadsutvecklingen i Göteborg visar på en förbryllande dragning av ny cykelbana vid Järntorget. Den har lagts in mellan spårvagnsspåren, rätt igenom ett staket utmed dessa spår. Sedan leds cyklisterna i en farligt liten vinkel mot spåren och rakt in i ändan av en refug. Där tar cykelbanan slut.

Utkast Järntorget
Ritningen över Järntorget. Vi har målat den förbryllande cykelbanan i skär färg. Klicka för att förstora

Ritningen finns som den första av tre illustrationsritningar till detaljplan ”Plan – inför antagande” på webbplatsen Plan- och byggprojekt Masthugget – Järnvågsgatan.

Kontakt med kommunen

Vi har frågat Göteborg om denna cykelbana, och efter några turer fått kontakt med en handläggare som undersöker saken närmare.

Ett första besked är att det är en CAD-miss när olika filer skulle läggas ihop precis innan deadline. Misstaget kommer att arbetas bort innan ytan skickas till projektering. Den aktuella illustrationen försöker i första hand förmedla att staden vill skapa större ytor för de gående, men också ge cykel en rakare koppling till och från Alléstråket. Den ska läsas som en ambition från stadens håll. Inte mer. Illustrationsplanen behövde också ta hand om två möjliga lägen för linbanestationen, vilket innebar ett antal osäkerheter.

Fortsättning följer

Vi kommer att försöka följa utvecklingen så gott vi kan, och hoppas att det till slut blir en bra förbindelse med Linnéstråket.

Dela!