Nu blir det tillåtet för cyklister välja bort cykelbanan

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Den 1 augusti 2018 ändras Trafikförordningen med innebörden att cyklister får köra på körbana, även om det finns en cykelbana. Detta gäller om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är 50 kilometer i timmen. Det är fortsatt möjligt att cykla i körbanan om det är högre hastighet under förutsättning att det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Vi i Cykelfrämjandet ser det som en efterlängtad nyhet för alla cyklister som vill undvika konflikter med gående, barn, och hundar på alltför snålt tilltagna kombinerade gång- och cykelbanor.

Lagändringen är också en signal till väghållare att bygga ordentliga cykelbanor som fungerar väl att cykla på. Vi vill tipsa väghållarna om Trafikverkets och SKL:s handböcker, ”Vägars och gators utformning” samt ”GCM-handboken”. Där kan trafikplanerare enkelt slå upp vilka standarder och mått som gör att det fungerar väl för trafikanterna.

Finns det väl utformad cykelinfrastruktur kommer cyklister använda den. Så länge det saknas kommer de använda körbanan.

Mediakontakt:
Ian Fiddies, ordförande Cykelfrämjandet Göteborg
tel 073-924 23 41

Karl Zander, vice ordförande Cykelfrämjandet Göteborg
tel 0766-32 33 53

Dela!