Cykelfrämjandet frågar Trafiknämnden om Korsvägen

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Korsvägen ska byggas om och anpassas till tågtunneln Västlänken. Trafikkontorets förslag är bra på flera sätt, men Cykelfrämjandet konstaterar att förhållandena för cyklister försämras.

Problempassager för cyklister på Korsvägen, Göteborg

Klicka eller peka på kartan för att förstora

Många cyklister passerar Korsvägen, och stadens Cykelprogram har pekat ut cykelbanorna där som delar i det så kallade pendlingscykelnätet. Trots detta föreslås att den mest trafikerade cykelbanan bryts av, och cyklisterna tvingas blandas med gående på ett diffust torg. Cyklister på väg norrut dras i en lång omväg, för att sedan blandas med gående i samma diffusa torg.

Stadens egna Cykelprogram anger att pendlingscykelnätet ska ha god framkomlighet och orienterbarhet. Det ska vara lätt att veta vart man ska ta vägen, även om det är första gången man cyklar här. Cykelfrämjandet anser att dessa krav inte uppfylls.

Vi ser att lösningen går att förbättra med små medel. Därför ställde Cykelfrämjandets göteborgskrets följande frågor till Trafiknämnden den 25 juni 2018:

– Anser Trafiknämnden att detaljplanens utformning bidrar till cykelprogrammets intentioner för pendelcykelstråk?

– Kommer Trafiknämnden att överge utformningen i illustrationen till detaljplanen och skapa ett trafikförslag som är bättre för cykeltrafiken, som bättre uppfyller målen enligt cykelprogrammet?

Här följer en länk till Cykelfrämjandets fullständiga fråga till Trafiknämnden, fyra sidor, som PDF:

Fraga till TN gallande ombyggnad av Korsvagen

Dela!