Cykelpanelen

Cykelpanelen är Cykelfrämjandets självrekryterade panel för enkätundersökningar om cykling. Det kan handla om allt från infrastruktur till hur ofta cykeln lämnas in på service och reparation.

Image

Cykelpanelen skapar en unik möjlighet att hämta in cyklisternas egna perspektiv på alla frågor som rör cykling.

Undersökningar med Cykelpanelen

Cykelstölder och förutsättning för cykel i kollektivtrafik
2019 genomförde Cykelfrämjandet en undersökning med syfte att kartlägga cykelstölder och möjligheter att ta med cykel i kollektivtrafiken. Läs undersökningen här.

Vintercykling och coronapandemin
Vintern 2021 genomförde Cykelfrämjandet en undersökning med syfte att att kartlägga cykelvanor och hinder under vintercykling samt coronapandemins påverkan på cykling. Läs undersökningen här.

Barn och ungas cykling
Under vintern 2023 genomförde Cykelfrämjandet en undersökning med cykelpanelen med syfte att få bättre kunskaper om barn och ungas cykelvanor och förutsättningar. Läs undersökningen här.

Vem kan delta?

Alla som deltar i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern får också en förfrågan om att delta i Cykelpanelen. Cykelpanelen skapar en unik möjlighet att genom enkätundersökningar hämta in cyklisternas egna perspektiv på frågor som rör cykling i framtida undersökningar.

Att som cyklist delta i denna panel är ett bra sätt att tycka till om förutsättningar och villkor för cyklister.

Cykelpanelen hanteras av Enkätfabriken.

Kontakt


cyklistvelometern@cykelframjandet.se