Bli cykelinstruktör i övriga Sverige


Vill du vara med och lära vuxna att cykla? Bli volontär på våra cykelkurser! Våra cykelkurser riktar sig till vuxna men även ungdomar från och med 13 år är välkomna. Våra deltagare har ofta aldrig fått möjligheten att lära sig cykla och kurserna fylls av hejarop och skratt.

ALLMÄN INFORMATION OM KURSERNA

Kurserna utgörs av både praktiska och teoretiska moment och som instruktör är du med och lär ut, stöttar och peppar deltagarna. Vi använder oss av en pedagogisk metod där vi sänker sadeln och tar av pedalerna så att cykeln blir som en "springcykel" så att deltagarna kan träna självständigt på balans. Som instruktör behöver du med andra ord aldrig springa bakom och "hålla i" utan din främsta uppgift är att vara ett stöd för deltagarna och uppmuntra dem att fortsätta träna. 

En cykelkurs omfattar 6-10 träningstillfällen à 2 timmar. Vanligtvis går cykelkurserna på två vardagskvällar i veckan (t.ex. kl. 17.30-19.30) under sammanlagt 3-5 veckor. Vi rekommenderar att man är med vid alla tillfällena under en kurs för att kunna följa deltagarnas utveckling, men du bestämmer i samråd med projektledaren i hur hög grad du vill engagera dig! 

"Det var rörande att träffa dem som väljer att engagera sig volontärt och som lägger sin tid på att lära oss att cykla. Stort tack!" - Megdelawit, lärde sig att cykla 2018.

Image


Årets kurser


Klicka på staden där du vill engagera dig som cykelinstruktör:

Vill du engagera dig på en annan ort, som inte finns i listan?
Kontakta frihetpacykel@cykelframjandet.se så försöker vi hjälpa dig.