Skänk glädje och frihet – bli cykelinstruktör

Skänk glädje och frihet – bli cykelinstruktör

Kommer du ihåg den fantastiska känslan av frihet och lycka när du lärde dig att cykla?

Nu kan du ge andra möjlighet att uppleva den, genom att bli cykelinstruktör! Allt som krävs är lite tid och vilja att hjälpa – och att du kan cykla förstås. På köpet får du fantastiska möten och upplevelser.

Under våren startar vi nybörjarkurser i cykling för vuxna på ett stort antal orter. Det är där vi behöver dig. Som en av flera instruktörer vid varje kurstillfälle är du med och lär ut, stöttar och peppar deltagarna. (Det är varken tungt eller konditionskrävande – du behöver inte springa efter och hålla i cykeln som när barn lär sig. Vår metod fungerar annorlunda.)

Hjälp till efter egen förmåga

Cykelkurserna löper över tre veckor och hålls två gånger i veckan. Varje tillfälle är två timmar. Om du inte kan vara med under en hel kurs går det bra att komma bara ett par eller några gånger. Du kan välja att antingen vara kursens huvudledare eller delta som hjälpledare.

Både teori och praktik

Kurserna innehåller både praktiska och teoretiska moment. Först skruvar vi av pedalerna och sänker sadeln så att cykeln blir en springcykel. Då kan deltagarna tryggt och i egen takt hitta balansen och öva på att bromsa. När balansen väl sitter skruvar vi på pedalerna igen.

Under hela kursen diskuterar vi trafikregler för cyklister, uppmuntrar och vägleder deltagarna och instruerar i enklare underhåll av cykeln.

Gratis instruktörsutbildning

Du får en kostnadsfri utbildning under en kväll där du lär dig mer om Cykelfrämjandets metod och blir diplomerad cykelinstruktör. (Läs mer om instruktörsutbildningen här)

Tag chansen att hjälpa fler till ett cyklande liv!
Hör av dig till oss så berättar vi mer – eller anmäl intresse via länkarna nedan.

Här ordnas kurser

E-post: [email protected]

Följ oss på Facebook


Frihet på cykel arrangeras med medel från Svenskt Friluftsliv, Svenska Postkodstiftelsen och Trafikverket

Debatt: Elcykelboomen kräver satsningar på infrastruktur

Debatt: Elcykelboomen kräver satsningar på infrastruktur

Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför, skriver Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation, i en debattartikel.

Intresset för elcyklar ökar dramatiskt. Statistik från cykelbranschen visar att försäljningen har fördubblats på två år.  Från september 2016 till augusti 2017 såldes 67 500 elcyklar i Sverige och i julas blev elcykeln årets julklapp. 

Och elcykelpremien som började gälla den 20 september 2017 driver på utvecklingen.

Elcyklar gör det enklare att ta steget från bil till cykel, både i städer och på landsbygden. Men för att möta elcykelboomen måste infrastrukturen för cykling, till exempel cykelvägar, överfarter och cykelparkeringar, byggas ut. Och det räcker inte med ambitioner och löften. Politiker på alla nivåer måste prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken.

Den kraftiga ökningen av elcyklar innebär en utveckling som kräver tre förändringar.

 • Mer pengar. I Sverige står cykling för omkring 10 procent av allt resande, men endast cirka 1 procent av den nationella budgeten är avsatt till cykelåtgärder. Cykelinvesteringar är lönsamma. Enligt flera undersökningar ger varje krona som investeras en samhällsekonomisk vinst på uppåt 20 kronor.
 • Större plats för cykelbanor. När det blir fler cyklister behöver de mer utrymme. Inte sällan måste det ske på bekostnad av den plats bilar tar. En faktor som man inte får glömma i sammanhanget är att när fler väljer att cykla blir det mer yta över till dem som verkligen behöver köra bil.
 • Raka cykelvägar. En cykelväg som slingrar sig fram och innehåller hinder används inte lika mycket som en rak, välplanerad väg, och riskerar att bli osäkrare. Enligt Trafikverket skulle nya föreskrifter för utformning och skötsel av cykelvägar minska allvarligt skadade med omkring 20 procent årligen. Säkra, attraktiva cykelvägar behöver planeras och utformas på samma sätt som sker för bilvägar, med hänsyn till framkomlighet, säkerhet och trygghet.

Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation

___

Artikeln publicerades i Sydsvenskan den 6 januari 2018

Så ansöker du om elcykelpremien

Så ansöker du om elcykelpremien

Sedan igår kan du ansöka om elcykelpremien hos Naturvårdsverket. Du får 25 procent av inköpspriset (maximalt 10 000 kr) och gäller för köp gjorda från och med den 20 september förra året. Ansökan kan ske digitalt på myndighetens webbplats.

Cykelfrämjande välkomnar premien och föreningens ordförande Lars Strömgren konstaterar att ”detta är det bästa sättet att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag”.

– Självklart skulle vi gärna se att man stöttade all typ av cykling, men elcykelpremien är ett steg i rätt riktning. De flesta som är intresserade av att skaffa sig en elcykel är dessutom personer som i dag cyklar korta sträckor eller inte cyklar alls, säger han.

Andra länder som har infört liknande bidrag har sett mycket positiva resultat. När Osloborna under 2016 erbjöds en elcykelpremie på upp till 5000 norska kronor var effekten slående.

– Det norska bidraget fick fler att köpa elcykel, cykla längre, oftare och i stor utsträckning på bekostnad av tidigare bilkörning. Personer som erhöll elcykelpremien ökade sitt cyklande med 30 procentenheter varav 16 procentenheter på bekostnad av tidigare bilkörning, säger Lars Strömgren.

Samtidigt understryker han att det nu blir ännu viktigare att utveckla cykelinfrastrukturen.

– Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, och nyttan av investeringar i annan infrastruktur kommer att minska, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

Regeringens har avsatt 350 miljoner kronor per år för premien under perioden 2018–2020.

Fakta om elcykelpremien

 • I bidraget ingår eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning.
 • Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017.
 • Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon som köptes under 2017 ska ansökan skickas in innan 1 augusti 2018.
 • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället.
 • Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.
 • Det går endast att få ett bidrag per person och de första utbetalningarna kommer att ske en bit in på våren 2018.
 • Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor.

Källa: Naturvårdsverket

Ansök här

Åtta punkter för ett starkare samhälle

Åtta punkter för ett starkare samhälle

Vi vill inte gärna gnälla. Men vi måste. Någon behöver tala om för politiker, trafikplanerare och bilister att vårt transportsystem inte fungerar längre. Det förgiftar miljön och förstör och förkortar våra liv. Det har skapat smutsiga, trånga städer som tränger ut människor och näringsidkare.

Cykeln har en central roll i ett samhälle som vill komma till rätta med detta och skapa mer hållbara strukturer. Som gynnar såväl individer och miljö som företag och den ekonomiska utvecklingen.

Men det räcker inte att bara prata om det. Det krävs konkreta förändringar inom en rad områden om vi ska kunna vrida utvecklingen åt rätt håll och ge cykeln en större plats i våra liv och i transportsystemet.

Somliga förändringar ser vi redan. Men det går för långsamt och det sker för lite.

I Cykelfrämjandets åttapunktsprogram kan du läsa vad som måste göras. Det är åtta punkter som vi kommer att trycka hårt på under valåret 2018.

Till sist: Cykelfrämjandet är partipolitiskt obunden. Våra budskap har varken med ideologi eller politik att göra, utan bottnar i en strävan mot ett starkare samhälle där människor och företag får större möjligheter att leva och utvecklas.

De åtta punkterna:

1. Behandla cykel som eget trafikslag

2. Möjliggör cykling för alla

3. Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande

4. Bygg inom cykelavstånd

5. Möjliggör cykling året runt

6. Bygg cykelparkeringar som håller måttet

7. Underlätta cykelturism och fritidscykling

8. Låt cykeln bli en del av resan

Läs Cykelfrämjandets 8-punktsprogram i sin helhet

Cykelfrämjandet rekryterar för största lära-cykla-satsningen

Cykelfrämjandet rekryterar för största lära-cykla-satsningen

Alla kan inte cykla. Men alla borde få lära sig. Därför utökar vi Frihet på cykel – en rikstäckande plattform som bara under förra året hjälpte över 600 unga och vuxna till ett friare liv, ett liv med fler möjligheter såväl på fritiden som i arbete. Ett liv som inkluderar cykel.

För att kunna hjälpa ännu fler rekryterar vi nu två personer. Vi söker dels dig som vill jobba regionalt i Stockholmsregionen, dels dig som vill jobba nationellt.

Exakt vad tjänsterna handlar om kan du läsa om i platsannonserna (Regional projektledare Stockholm respektive Utbildningskoordinator)). Oavsett vilken tjänst du fastnar för får du en chans att göra något verkligt meningsfullt för andra människor, något som kan förändra deras liv, hjälpa dem att må bättre, ge dem fler jobbmöjligheter och inte minst stärka deras självkänsla.

Alla kan inte cykla. Men med din hjälp får ännu fler möjlighet att lära sig.

Ansök nu!

Tjänsterna

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2018 klar. Cykelfrämjandet får 2 350 000 kronor i form av organisations- och projektbidrag till kursverksamheten Frihet på cykel.

Bidraget ska i första hand användas till att ge barn, unga och vuxna chans att lära sig cykla.

– Cykeln ger stora möjligheter att komma ut i naturen och vårt mål är att så många som möjligt ska få uppleva den frihet och glädje det innebär, samtidigt som det stärker hälsan. Svenskt Friluftslivs stöd är mycket viktigt för oss, eftersom det innebär att vi kan utveckla våra cykelkurser för barn, unga och vuxna, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, konstaterar att anslagshöjningen till 48,7 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget, vilket rimligen betyder att ”de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv”.

– I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger han.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översökningsgraden var cirka 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, 0736-55 45 82, [email protected]

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, [email protected]

www.svensktfriluftsliv.se

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

Debatt i Sydsvenskan: elcykelboomen kräver bättre infrastruktur

I en debattartikel i Sydsvenskan den 6 januari uppmanar Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren politiker att ”prioritera cykeln såväl i budgetar som när det gäller utrymme i trafiken”. Han pekar på att särskilt den kraftiga ökningen av antalet elcyklar ställer krav på utveckling av infrastrukturen.

”Elcykeln kan spela en avgörande roll i att möta de utmaningar som trafiken, klimatet och folkhälsan står inför. Därför är den pågående elcykelboomen både glädjande och hoppfull. Men om inte förutsättningarna anpassas efter den kraftiga ökningen lär utvecklingen stanna av.”

 

Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Gott Nytt År önskar Cykelfrämjandet!

Jag sitter i Cykelfrämjandets nya lokal på Kungsholmen i Stockholm och skriver detta – en lokal som lustigt nog användes som kontor till en bensinmack under 40-talet. Utanför det ännu julpyntade skyltfönstret har snön som föll innan jul smält bort, och om bara några dagar kommer raketer att tjutande stiga över hustaken för att fira in 2018.

2017 blir något av ett märkesår för Cykelfrämjandet. Och det beror till stor del på god samverkan mellan medlemmar, kretsar och styrelser. Vårt gemensamma arbete för bättre villkor för cyklister, och våra kraftfulla bidrag till utvecklingen som gör att allt fler väljer cykeln, hade inte varit möjligt utan denna samverkan. Jag och riksstyrelsen vill därför särskilt tacka medlemmarna i våra 26 kretsar som gör det viktiga arbete som får Cykelfrämjandet att växa och göra verklig skillnad i samhället.

Vuxenkurser i cykling växer

Under året lanserade vi Cykelfrämjandets 8-punktsprogram, ett slags manifest i miniformat som tydligt visar vad vi vill, hur vi tillsammans kan uppnå det och varför det är viktigt.

En av våra centrala verksamheter handlar om att lära vuxna cykla. Där har kretsarna haft en avgörande roll i genomförandet av kurser inom ramen för Frihet på cykel. Tack vare det fick ytterligare 600 personer under 2017 uppleva glädjen och friheten i att kunna cykla. Det arbetet utvidgar vi nu tillsammans under 2018 och 2019.

Även utanför Cykelfrämjandets sfär har 2017 inneburit flera framgångar för cyklingen. Elcykelpremien är ett högst konkret exempel och det är faktiskt ett förslag som ursprungligen kommer från oss. Vi hade naturligtvis gärna sett att stödet även gällde cyklar utan el, men det är ett faktum att elcykeln bättre än något annat kan få bilister att gå över till cykel.

Att öka tillgängligheten på elcyklar betyder mycket för utvecklingen av en hållbar mobilitet i samhället. Det handlar inte bara om miljöaspekter utan också om människors hälsa och om hur våra städer får större chans att utvecklas för människor istället för bilar. Östergötlands kretsordförande Martin Frodlund formulerade det väl i en tidningsintervju i mitten av december: ”Alla trafikanter tjänar på det.”

Nationella cykelstrategin lanserades

Mycket tack vare vårt arbete på det politiska planet lanserades också den Nationella Cykelstrategin under våren 2017. Även denna var ursprungligen ett förslag från oss till riksdagens trafikutskott och vi har under året också involverats i flera regeringsuppdrag kopplade till strategin. Att den Nationella Cykelstrategin är på plats innebär förvisso inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi följer noga hur den tas vidare i regeringens och myndigheternas arbete.

Utöver vårt politiska arbete har vi också fortsatt att driva flera projekt inom cykelturism. Under sommaren arrangerades Cykelturistveckan (CTV) i Halmstad, där jag själv fick nöjet att delta på en fantastisk tur längs Hallands kust. Under 2018 ser vi fram emot att rulla en vecka i det vackra dalalandskapet, när Rättvik står för arrangemanget. Är du själv sugen? Varför inte ge detta i nyårspresent till någon?

Under 2017 har vi inom ramen för vår mountainbike-verksamhet (MTB) genomfört konferenser och kurser i hållbart stigbyggande. Intresset är stort för MTB så vi kommer under 2018 fortsätta att utöka denna verksamhet och även sammankoppla den med cykelturism inom ramen för Bed & Bike.

Miljöministern hyllade Moving Beyond Zero

I vår årliga undersökning Kommunvelometern, där vi bedömer hur kommuner arbetar med cykling, toppade Lund återigen. Det är glädjande att se hur allt fler kommuner tar till sig våra budskap och bygger en egen förståelse för vad som behöver göras för att få fler att välja cykeln. Utvecklingen kunde naturligtvis gå fortare. Men trenden pekar åt rätt håll vilket gör att våra gemensamma ansträngningar snabbare leder till resultat.

I november skedde något särskilt stort. Cykelfrämjandet var med och lanserade Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero. Miljöminister Karolina Skog var med under lanseringen och tackade oss för att vi på det här sättet höjer ribban. Det duger inte längre att sikta mot noll döda och svårt skadade. Det är dags att anamma en vision som också räddar och förlänger liv.

Genom att kalla visionen Moving Beyond Zero ser vi att initiativet kan få internationellt genomslag.

Förändring har förvisso alltid varit något som präglat samhället. Men kanske lever vi nu i en tid då detta blir särskilt påtagligt. Jag hoppas att ni får ett gott slut på året med ett riktigt festligt nyårsfirande.

Låt oss sedan tillsammans göra 2018 till ett ännu större år för cyklingen.

Gott nytt år!

Lars Strömgren, riksordförande Cykelfrämjandet

Sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Sök Cykelfrämjandets uppsatsstipendium!

Nu är hög tid att söka Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium! Sista ansökningsdag är 15 januari.

Cykelfrämjandet kommer under våren 2018 att dela ut ett stipendium på 10 000 kr till en eller flera studenter som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå, på temat cykling. Stipendiet delas ut för tredje året.

–  Vi vill på det här sättet vill lyfta fram forskning om cykling och uppmärksamma det som många studenter gör, säger Emil Törnsten, projektledare och initiativtagare till Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium.

Stipendiaten utses av en jury bestående av akademiska lärare och personer med olika expertis inom cykling.

Den utvalda studien presenteras på Cykelfrämjandets hemsida och i våra digitala kanaler, samt i tidningen Cykling.

Författaren eller författarna får även presentera sin studie på Cykelfrämjandets konferens som hålls under våren 2018.

Läs mer här.

Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Cykelfrämjandet utökar populära kurser – lär 600 att cykla

Tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen utvecklar nu Cykelfrämjandet de populära cykelkurserna Frihet på cykel. Under de kommande två åren kommer kurser att starta på fler än 30 ställen i landet. ”Tillsammans ser vi till att ytterligare 600 personer får uppleva friheten och glädjen i att kunna cykla”, lovar projektledaren Elisabeth Kempe.

– Att kunna cykla och ha tillgång till en cykel skapar frihet för individen. Det möjliggör rörelse både på ett fysiskt och mentalt plan, säger Marie Dahllöf som är generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
– Vi är därför stolta över att stötta Cykelfrämjandet i detta projekt där de verkar för att nå ut till vuxna i socioekonomiskt utsatta områden, som ännu inte har lärt sig cykla.

Frihet på cykel startade 2016 med målet att lära främst ungdomar och vuxna att cykla. Kurserna genomförs tillsammans med lokala, utbildade volontärer. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och inte minst en möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln.

– Cykelfrämjandet har genomfört kurser för vuxna under flera år och vi har sett hur både behovet och intresset har ökat hela tiden, säger Elisabeth Kempe som är projektledare för Frihet på cykel.

Cykling är inte bara ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. Elisabeth Kempe understryker att det också handlar om att öka möjligheterna till jobb för deltagarna.

– Vi ser att kurserna förbättrar deltagarnas jobbchanser. Dels för att deras egen mobilitet ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper, säger hon.

Under 2017 lärde Cykelfrämjandet 600 personer att cykla genom Frihet på cykel-kurser. Totalt anordnades 26 sådana i Stockholm och 14 i Malmö, med hjälp av ett hundratal volontärer.

Utöver Svenska Postkodstiftelsen bidrar även Svenskt Friluftsliv och Trafikverket med medel till Frihet på cykel-projektet.

Mer information
Projektledare Elisabeth Kempe, 0706-31 29 90, [email protected]
www.facebook.com/frihetpacykel/

Sökes: verksamhetsutvecklare

Sökes: verksamhetsutvecklare

Cykelfrämjandet söker kombinerad Verksamhetsutvecklare & projektledare

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Organisationen arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet. Vill du vara med och utveckla Sveriges främsta cykelorganisation? Sök jobbet som vår verksamhetsutvecklare och projektledare! Vi söker dig som vill vara med och förändra situationen för Sveriges cyklister med fokus på utbildning och ta Cykelfrämjandet närmare sin vision.
Cykelfrämjandet är mitt uppe i en stor förändringsprocess där cykelns popularitet stigit i höjden de senaste åren. Vi tror på cykelns positiva egenskaper som en verklig samhällsförändrare och med möjlighet att bidra till en hållbar framtid.

Om verksamheten och projektet

Projektet Frihet på Cykel

Frihet på cykel är Cykelfrämjandets satsning för att få fler att uppleva glädjen och friheten med cykling. Cykelfrämjandet har sedan flera år tillbaka genomfört ”Lär dig cykla” kurser för vuxna runt om i landet och med tiden har både intresset och behovet av kurserna ökat.

Som ett svar på detta startades projektet Frihet på cykel 2016 som verkar som en katalysator i arbetet med att starta nya cykelkurser. Frihet på cykel stöds i nuläget av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen, och vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna som inte kan cykla.

Projektets mål är att sprida och genomföra cykelkurser. Kurserna genomförs tillsammans med engagerade lokala volontärer som vi guidar och vägleder. Dessa har på förhand gått en cykelinstruktörsutbildning. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln. Den ökade mobiliteten är ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter samt att komma ut i naturen. Kurserna kan också bidra till förbättrade framtida jobbchanser dels för att mobiliteten ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper.

Cykelfrämjandets mål för 2017–2018

 • Organisatorisk stabilitet med ökade ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten och uppnå organisationens mål
 • Aktiva medlemmar, kretsar och arbetsgrupper som på lokal nivå verkar för ökad kännedom om organisationen och lokal aktivitet
 • Ett utvecklat kommunikationsarbete med ökad synlighet på vår hemsida, i traditionella medier och sociala medier
 • Utveckla Cykelfrämjandets verksamhet genom redan existerande och nystartade projekt såsom Frihet på cykel, Vi rullar fritt, Kommunvelometern, Initiativet mot högersvängsolyckor, Moving Beyond Zero etc.
 • Verka för ett ökat friluftsliv på cykel genom projekt inom cykelturism och Mountainbike

Om Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet är en ideell organisation med 26 lokala kretsar fördelade över hela landet och har drygt 5 000 medlemmar. För att aktivera kretsarna och fördela arbetet mellan
riksstyrelse, kretsstyrelser och engagerade medlemmar har Cykelfrämjandet fem arbetsgrupper med följande teman:

 • Cykelutbildning för barn och vuxna
 • Cykel och kollektivtrafik
 • Trafikpolitisk grupp
 • Faktabank och forskning
 • Cykelturism och kartor

Målsättningen för 2018 är att verksamheten i dessa grupper ska öka och bidra med underlag till organisationens verksamhet som helhet.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetsutvecklare kommer du, i samverkan med styrelsen, att vara drivande i utvecklingen och genomförandet av Cykelfrämjandets visionära och organisatoriska arbete. Du har det övergripande ansvaret för Cykelfrämjandets olika projekt och personal. Du ska stärka Cykelfrämjandet ekonomiska och organisatoriska förmåga och verka för att föreningens mål uppfylls.

I din roll som verksamhetsutvecklare kommer du att fungera som en brygga mellan personalen i projekten och styrelsen. Du kommer närvara vid styrelsemöten, projektmöten och ledningsmöten.

Som projektansvarig för Frihet på cykel ska du kunna organisera, samordna och driva projektets utveckling. I din uppgift ingår att se till att projektet uppnår sina uppsatta mål och du har ett redovisningsansvar gentemot bidragsgivarna. Som projektledare har du därför lätt för att hantera ekonomi och kan ta ansvar för att följa och planera projektets utfall gentemot planerad budget. Det är viktigt att du sätter dig in i verksamhetens alla delar och du kommer därför både att utveckla, planera och genomföra utbildningar inom ramen för det utbud vi erbjuder.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig med erfarenhet av utvecklings- och organisationsarbete. Du ska kunna samordna och stötta de olika projekten som finns inom organisationen samt leda utvecklingen av nya projekt och idéer. Du är en lyhörd ledare som tar egna initiativ och har lätt för att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan lyssna.

Du har god förmåga att leda grupper och processer. Vi ser också positivt på erfarenhet av utbildningsverksamhet liksom erfarenhet av pedagogiskt arbete samt kompetens i digitalt lärande.

Du har en vana av personalansvar och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. För att lyckas i rollen ser vi att du har god kännedom om organisationsutveckling och föreningskunskap.

Fakta om tjänsten

Cykelfrämjandets personal sitter tillsammans i en ny lokal på Kungsholmen i Stockholm. Tjänsten är en ettårig projektanställning som omfattar heltid med möjlighet till förlängning och med inledande provanställning på sex månader. Kväll, helgarbete och resor kan förekomma. Start önskas så snart som möjligt, helst januari-februari 2018, eller enligt överenskommelse.

Information och ansökan

Vi tar emot din ansökan löpande. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2018-01-08, till [email protected]

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med någon av följande:
Elisabeth Kempe, Projektledare för Frihet på cykel i Stockholm:
[email protected] Mobil: 0706-312990
Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet:
[email protected] Mobil: 0736-554528

Varmt välkommen med din ansökan!

”Behövs mer medel till cykling”

”Behövs mer medel till cykling”

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har varit ute på remiss. Cykelfrämjandet ansluter sig till kritiken som levererats från tunga instanser såsom Naturvårdsverket och Boverket. ”Det här är inte tillräckligt för att öka cyklingen och göra den säker”, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Förslaget till nationell transportplan är Trafikverkets förslag till budget som föreslår hur statens 622,5 miljarder kronor i infrastrukturmedel ska användas under perioden 2018-2029. Det är med andra ord en viktig plan där de stora summorna infrastrukturpengar finns.

Men några större summor till cykelinfrastruktur finns inte.

– Det är av stor betydelse för Sveriges välstånd och konkurrensförmåga att infrastrukturen anpassas för att bidra till ökad aktiv mobilitet. Planen kommer snarare att bidra till ökat stillasittande i köer, tror Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Förbättrad infrastruktur skulle förhindra ett stort antal trafikolyckor där cyklister skadas eller dödas, menar Lars. Och folkhälsan skulle dessutom kunna gå plus av sådana investeringar:

– Nollvisionen var världsunik när den kom, men nu måste Sverige ta nästa steg. Cykelfrämjandet ställer sig därför bakom, den av European Cyclists’ Federation understödda, visionen Moving Beyond Zero, säger Lars.

Visionen är ett transportsystem som, förutom att bidra till ökad trafiksäkerhet, bidrar till räddade liv tack vare minskade luftföroreningar och ökad aktiv mobilitet. Nu ökar kraven på regeringen att inte nöja sig med Trafikverkets planförslag utan skarpa revideringar:

– Sverige måste ta tillbaka ledartröjan i transportpolitiken. Initiativet att folkhälsan ska förbättras av transportsystemet gör att blickarna återigen riktas hit. Men även Trafikverket måste hänga med, avslutar Lars.

Läs Cykelfrämjandets remissvar här.

Länk till Trafikverkets planförslag:
https://trafikverket.ineko.se/se/f%C3%B6rslag-till-nationell-plan-f%C3%B6r-transportsystemet-2018-2029-remissversion-2017-08-31

Fler remissvar:
http://www.regeringen.se/remisser/2017/10/remiss-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-utveckling-av-transportsystemet-for-perioden-2018-2029/

Kontakt:
Lars Strömgren
Ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation
[email protected]
073-655 45 82

Sida 2 av 912345...Sista »