Tre krav i öppet brev till Trafikverket

CykelfrämjandetNyheter

I augusti genomförde aktivister från ett flertal klimat- och cykelrörelser en gemensam aktion mot Trafikverket. Genom att lägga sig på marken och spela döda bredvid cyklar inne i myndighetsbyggnaden ville … Läs mer

Se föreläsningen om cykelaktivism

TatjanaNyheter

Cykelfrämjandets digitala cykelträff 6 april handlade rörelser, strategier och visioner inom svensk cykelaktivism. Här kan du se hela föreläsningen. Dag Balkman, docent och lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet, forskar … Läs mer