Se föreläsningen om cykelaktivism

TatjanaNyheter

Dag Balkmar. Foto: Maria Elisson

Cykelfrämjandets digitala cykelträff 6 april handlade rörelser, strategier och visioner inom svensk cykelaktivism. Här kan du se hela föreläsningen.

Dag Balkman, docent och lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet, forskar om bland annat cykelaktivism. Under kvällen tittat vi på olika former av cykelaktivism i Sverige. Här är några av de frågor som diskuteras: Vilka konkreta tillvägagångssätt och strategier baseras aktivismen på? Hur förstår aktivister och cykelförespråkare cykling och cyklisters position i trafiken? Hur ser de på sina roller som talespersoner för cyklister? Vilka alternativa visioner för cykling och cyklister uttrycker de? Vilka metoder är effektiva när det gäller politisk påverka i en cykelvänlig riktning?

Under kvällens andra timme hör vi Tomas Stanislawski berätta om de cykelaktioner som han varit med och anordnat i Kristianstad 2020. Vi får ta del av kreativa, smarta och roliga sätt att lyfta betydelse av hållbar mobilitet genom direkta aktioner.

Om Dag Balkman: Dag har en bred metodologisk erfarenhet med tyngdpunkt på kvalitativa intervjuer, etnografiskt fältarbete samt policyanalys. Hans forskning omfattar flera områden av det genusvetenskapliga fältet: 1) intersektionalitet, policy och våld, 2) studier av män, maskuliniteter, teknik och motorkulturer, 3) mobilitet, transportpolitik och cykelaktivism, samt 4) interaktivt jämställdhetsarbete i organisationer.

Dag Balkmans senaste publikationer: Otrygg mobilitet: cyklisters förhandling av utsatthet och konflikter i trafiken. I: Malin Rönnblom, Ida Linander och Linda Sandberg (eds.) (2021) (O)tryggt? Texter om makt, plats och motstånd. Premiss förlag

Dela!