Samverkan och kunskapsutbyte inom cykelturism

Cykling till & i naturen för alla åldrar

Ett projekt för ökad samverkan och kunskapsutbyte för aktörer som utvecklar och driver cykelturism i Sverige.

Projektet "Cykling till och i naturen för alla åldrar“ stödjer kommuner, regioner och andra organisationer i planeringen och skapandet av sammanhängande långdistansleder för rekreaktionsändamål och den infrastrukturen som krävs för att cykeln ska vara ett naturligt val för besök till och i naturområden både nära tätort och på landsbygden. 

Målet med projektet är att skapa ett nätverk av intressenter som representerar olika aspekter av cykel- och friluftsinfrastrukturen för att skapa en plattform för ökad dialog och samverkan kring att stärka tillgängligheten till trygg och säker infrastruktur för cykling till och i naturen för cyklister av alla åldrar. 

Under hösten 2022 genomfördes en webbinarie-serie med utgångspunkt för inspiration och kunskapsutbyte om utvecklingen av långdistansleder för cykelturism. Presentationer och inspelningar från träffarna hittar du nedan. Anmäl dig till vår mejllista nedan för att få inbjudningar till framtida evenemang!

 

Webbinarier om cykelturism

CYKelturism PÅ LANDSBYGDEN

Monitoring and evaluation

Transportlösningar för cykelturism

Resurser

Behov av samverkan och kunskapsutbyte 

Få inbjudningar till träffar och events

Skriv upp dig på vår mejllista

Projektet finansieras via Svenskt Friluftsliv 

Kontakt för frågor: