Cykelfrämjandets uppsatsstipendium till studie av cyklisters körbeteende

TatjanaNyheter

Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet, på utdelning av Uppsatsstipendiet 2022 med Jenny Eriksson från VTI, handledare till den vinnande uppsatsen.

Varje år belönar Cykelfrämjandet en studentuppsats som berör ämnet cykling. I år är det Simon Jändel och Albin Kvarnefalk från KTH som tilldelas stipendiet för sin kandidatuppsats Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende 

För att uppmuntra forskning om cykling delar Cykelfrämjandet varje år ut ett stipendium till en studentuppsats som berör ämnet cykling. Uppsatsen kan vara skriven inom en rad olika fält, från stadsbyggnad och infrastruktur till ekonomi, historia eller hälsa. 

I år är det Simon Jändel och Albin Kvarnefalk från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH i Stockholm som tilldelas stipendiet för sin kandidatuppsats Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende: En kvantitativ undersökning kring cyklisters körbeteende vid passage av brunnslock på dubbelriktade cykelbanor. Enligt juryn sätter författarna ljus på ett viktigt område som sällan diskuteras inom cykelplanering:

”Simon Jändel och Albin Kvarnefalk tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för sin uppsats Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende. Författarna sätter ljus på ett viktigt område som sällan diskuteras inom cykelplanering. Med en kreativ och ambitiös metod har författarna undersökt frågan från flera infallsvinklar. Genom fallstudier, observationer och enkätundersökningar visar författarna hur felaktigt utformade brunnar kan leda till bristande trafiksäkerhet och komfort samt vilken utformning som ger bäst effekt på cyklisternas framkomlighet. Uppsatsen bidrar till ett värdefullt kunskapsbidrag och lockar även till vidare studier för att ytterligare höja kunskapen inom området”, skriver juryn i sin motivering.

Bakgrunden till ämnesvalet är att Region Stockholms vill att andelen cykelresor ska mer än dubbleras till år 2030 och stå för 20 procent av alla resor i länet. Samtidigt står bristande underhåll och dålig utformning på cykelbanor för ca 60 procent av allvarliga cykelolyckor. En ökning av cykelresor ställer därmed höga krav på utformning och underhåll av cykelinfrastrukturen. 

– Vi valde det här ämnet eftersom vi båda är intresserade av cykelfrågor och ville bidra till forskning för att underlätta för cyklisterna. Vi kontaktade VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) för att de hade en intressant frågeställning om cykelbanors tillgängliga bredd som sedan utvecklades till vårt arbete. Tillgänglig bredd är viktigt för kapaciteten och för att möjliggöra säkra omkörningar och bör därför inte inskränkas. Vi ville se om brunnslock inskränkte den.

Från början var uppsatsen tänkt att definiera vad som är ett hinder på cykelbanan såsom refuger, vattenpölar, brunnslock och liknande. Senare valde författarna att titta närmare på just brunnslock som ett typ av hinder för cyklister.   

– Cykelbanorna är designade att ha en viss bredd, men det är inte säkert att hela den bredden är tillgänglig för cyklisten. Brunnslock kan vara ett potentiellt hinder på cykelbanor. Vi gjorde en enkätstudie där respondenterna svarade på hur de skulle agerat. Även en fältstudie gjordes över samma platser där cyklister observerades i verkligheten, berättar Simon och Albin. 

Studien visar att det är få som cyklar över brunnslocken vid de fyra undersökta platserna. En slutsats är att brunnslock troligen bör ses som ett hinder som minskar den tillgängliga bredden. Det i sin tur gör att de rekommenderande bredderna inte uppfylls på studieplatserna.

Simon Jändel och Albin Kvarnefalk tilldelas 10 000 kr och ges även möjlighet att presentera sin uppsats vid ett webbinarium som Cykelfrämjandet bjuder in till den 28 september kl 12.15–13.00.

Läs uppsatsen här och titta på webbinariet där Simon Jändel och Albin Kvarnefalk presenterar sin uppsatsen. Här kan du även ta del av deras presentation från webbinariet.

Juryn för Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium 2022 består av:
Ulf Eriksson, Region Stockholm; Charlotte Hagström, Lunds Universitet och Cykelfrämjandets Riksstyrelse; Anna Niska, VTI; Björn Sax Kaijser, Sweco; Henric Storswedh, Trafikverket, och Niklas Wennberg, Täby kommun.

Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium 2022 presenteras i samarbete med:
Edge – formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.
Siegel Group AB – driver Cykelhotellet Ohboy samt utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter.

 

Dela!